Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Dokument programu Word
Nemáte ešte skúsenosti s prácou v balíku Microsoft Office Word 2007? Tento kurz, ktorý je prvý v trojdielnej sérii, uvádza postup pri vytvorení prvého dokumentu v programe Word.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jedna lekcia vo forme samoštúdia a jedno praktické cvičenie. Cvičenie vyžaduje program Word 2007.
  • Krátky test na konci lekcie. Tento test sa nevyhodnocuje.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Vytvoriť a uložiť dokument,
  • Prijať alebo zamietnuť navrhované revízie počas písania pre pravopis a gramatiku,
  • Zmeniť okraje strany,
  • Prispôsobiť medzery zmazaním nadbytočných medzier medzi slovami alebo nadbytočnými riadkami medzi odsekmi.

Chcete používať program Word 2007, ale neviete ako presne začať?

V tomto kurze sa naučíte základy: ako písať na požadované miesto na strane, opraviť pravopisné chyby, zmeniť medzery a okraje strany a prácu uložiť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE