Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Praktické cvičenie v programe Word 2010

Veľkosť položky na prevzatie: 18 kB
Praktické cvičenie v programe Word 2010
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.

Teraz nastal čas vyskúšať si používanie programu v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Word sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word. Zobrazí sa tiež samostatné okno s pokynmi k cvičeniu.

Poznámka.    V počítači musí byť nainštalovaný program Word 2010.