Používanie Wordu 2013 na otváranie dokumentov vytvorených v starších verziách Wordu

Keď v programe Microsoft Word 2013 otvoríte dokument vytvorený v staršej verzii Wordu, zapne sa režim kompatibility a v záhlaví okna dokumentu sa zobrazí výraz Režim kompatibility.

Režim kompatibility zabezpečí, aby počas práce s dokumentom neboli k dispozícii žiadne nové ani rozšírené funkcie programu Word 2013 tak, aby ľudia používajúci staršie verzie Wordu mali k dispozícií úplné možnosti úprav dokumentu. Režim kompatibility taktiež zachováva rozloženie dokumentu.

Obsah tohto článku


Kompatibilita a režimy dokumentu

Keď dokument otvoríte v programe Word 2013, otvorí sa v niektorom z týchto režimov:

 • Word 2013
 • režim kompatibility s programom Word 2010,
 • režim kompatibility s programom Word 2007,
 • režim kompatibility s programami Word 97-2003.

Ak chcete zistiť, v ktorom režime kompatibility je dokument spustený, skontrolujte záhlavie okna dokumentu. Ak sa za názvom súboru zobrazí označenie [Režim kompatibility], dokument je spustený v režime kompatibility s programom Word 2007, režime kompatibility s programom Word 2010 alebo v režime kompatibility s programom Word 97-2003. Ak chcete zistiť, v ktorom z týchto režimov je spustený, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Informácie.
 3. V časti Kontrola dokumentu kliknite na položku Overiť výskyt problémov a potom kliknite na položku Skontrolovať kompatibilitu.
 4. Kliknite na položku Vybrať verziu na zobrazenie.

Vedľa názvu režimu, v ktorom je dokument spustený, sa zobrazí znak začiarknutia.

Ak sa v záhlaví okna nezobrazí označenie [Režim kompatibility], dokument je spustený v režime programu Word 2013 a k dispozícii sú všetky funkcie.

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Funkcia 97 – 2003 2007 2010 2013
Aplikácie pre Office Červené X Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia
Webové video Červené X Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia
Nové formáty číslovania Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Nové tvary a textové polia Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Textové efekty Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Alternatívny text pre tabuľky Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Funkcie písma OpenType Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Blokovanie autorov Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Nové efekty objektov WordArt Červené X Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Nové ovládacie prvky obsahu Červené X Červene X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Ovládacie prvky obsahu v programe Word 2007 Červene X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Motívy Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Hlavné a vedľajšie písma Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Sledované pohyby Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Karty okrajov Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Grafické prvky SmartArt Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Grafy balíka Office 2007 Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Vložené objekty Open XML Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Preddefinované bloky Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Bibliografia a citácie Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Rovnice Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Relatívne textové polia Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Vlastné XML (Extensible Markup Language (XML): stručnejšia forma špecifikácie SGML (Standard Generalized Markup Language), ktorá vývojárom umožňuje vytvárať prispôsobené značky zabezpečujúce flexibilitu pri organizovaní a prezentácii informácií.) Červené X Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia
Predchádzajúca verzia objektu WordArt Zelený znak začiarknutia Zelený znak začiarknutia Červené X Červené X
Diagramy predchádzajúcej verzie Zelený znak začiarknutia Červené X Červené X Červené X
Grafy predchádzajúcej verzie Zelený znak začiarknutia Červené X Červené X Červene X

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Konverzia dokumentu na režim programu Word 2013

S dokumentom môžete pracovať v režime kompatibility alebo ho môžete skonvertovať na formát súboru programu Word 2013. Príkaz Konvertovať vo Worde vymaže možnosti kompatibility, takže rozloženie dokumentu sa zobrazí tak, ako keby bol súbor vytvorený v programe Word 2013. Ak ide o súbor vo formáte .doc, príkaz Konvertovať okrem toho inovuje súbor na formát .docx.

Konvertovanie dokumentu vám umožní získať prístup k novým a vylepšeným funkciám programu Word 2013. Používatelia starších wordových verzií však vôbec nemusia mať k dispozícii možnosti úpravy častí dokumentu, ktoré boli vytvorené pomocou nových a vylepšených funkcií programu Word 2013, alebo budú môcť tieto časti upravovať len s ťažkosťami.

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Vyberte jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak chcete dokument skonvertovať bez uloženia jeho kópie, kliknite na položku Informácie a potom na položku Konvertovať.
  • Ak chcete vytvoriť novú kópiu dokumentu v režime programu Word 2013, kliknite na položku Uložiť ako a potom vyberte umiestnenie a priečinok, kam chcete novú kópiu uložiť. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu a v zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument programu Word. Skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko vedľa položky Zachovať kompatibilitu s predch. verziami programu Word nie je začiarknuté.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2013