Použitie a prispôsobenie motívu dokumentu

Použitím motívu (motív: skupina jednotných návrhových prvkov, ktoré zabezpečujú vzhľad dokumentu prostredníctvom farieb, písiem a obrázkov.) dokumentu môžete rýchlo a jednoducho formátovať celý dokument a docieliť tak profesionálny a moderný vzhľad. Motív dokumentu predstavuje množinu možností formátovania, ktorá zahŕňa množinu farieb motívu, množinu písiem motívu (vrátane písiem nadpisov a základného textu) a množinu efektov motívu (vrátane efektov čiar a výplne).

Programy, ako napríklad Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint, poskytujú niekoľko preddefinovaných motívov dokumentov. Môžete však vytvoriť aj vlastné motívy, prispôsobením existujúceho motívu dokumentu a jeho následným uložením ako vlastného motívu dokumentu. Motívy dokumentov sú zdieľané programami balíka Office, takže všetky vaše dokumenty balíka Office môžu mať rovnaký a jednotný vzhľad.

Čo chcete urobiť?


Použitie motívu dokumentu

Motív dokumentu predvolene používaný programami balíka Office, ako sú Word, Excel a PowerPoint, môžete zmeniť výberom iného preddefinovaného motívu alebo vlastného motívu dokumentu. Použité motívy dokumentu okamžite ovplyvnia štýly (štýl: kombinácia charakteristík formátovania (napríklad písmo, veľkosť písma a odsadenie), ktoré možno pomenovať a uložiť ako množinu. Pri použití štýlu sa všetky pokyny pre formátovanie v tomto štýle použijú súčasne.), ktoré v dokumente používate.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • V programe Word alebo Excel:    Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Motívy.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word alebo Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V programe PowerPoint:    Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na požadovaný motív dokumentu, alebo kliknutím na tlačidlo ĎalšieVzhľad tlačidla zobrazte všetky dostupné motívy dokumentu.

Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak chcete použiť preddefinovaný motív dokumentu, kliknite v časti Vstavané na požadovaný motív dokumentu.
  • Ak chcete použiť vlastný motív dokumentu, kliknite v časti Vlastné na požadovaný motív dokumentu.

 Poznámka.    Časť Vlastné je dostupná, len ak ste vytvorili aspoň jeden vlastný motív dokumentu. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v časti Prispôsobenie motívu dokumentu.

 1. Ak požadovaný motív dokumentu nie je v zozname uvedený, kliknite na príkaz Prehľadávať témy a vyhľadajte motív v počítači alebo v sieti.
 2. Ak chcete vyhľadať ďalšie motívy dokumentov na lokalite Office Online, kliknite na príkaz Ďalšie motívy na lokalite Microsoft Office Online.

 Tip.   V programe PowerPoint môžete motív dokumentu použiť na všetky snímky, len na vybrané snímky, alebo na predlohu snímok. Pravým tlačidlom myši kliknite na motív dokumentu a vyberte požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prispôsobenie motívu dokumentu

Ak chcete prispôsobiť motív dokumentu, môžete začať zmenou použitých farieb, písiem alebo efektov čiar a výplne. Zmeny vykonané v jednom alebo viacerých týchto komponentoch motívu okamžite ovplyvnia štýly, ktoré ste v aktívnom dokumente použili. Ak chcete tieto zmeny použiť v nových dokumentoch, môžete ich uložiť ako vlastný motív dokumentu.

Prispôsobenie farieb motívu

Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. Farby v tlačidle Farby motívuVzhľad tlačidla predstavujú aktuálne farby textu a pozadia. Množina farieb, ktorá sa zobrazí vedľa názvu Farby motívu po kliknutí na tlačidlo Farby motívu, predstavuje farby danej témy pre zvýraznenie a hypertextové prepojenie. Ak ktorúkoľvek z týchto farieb zmeníte, aby ste vytvorili vlastnú množinu farieb motívu, farby zobrazené v tlačidle Farby motívu a vedľa názvu Farby motívu sa príslušne zmenia.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • V programe Word alebo Excel:    Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Farby motívu.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word alebo Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V programe PowerPoint:    Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Farby motívu.

Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové farby motívov.
 2. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo farebného prvku motívu, ktorý chcete zmeniť.
 3. V časti Farby motívu vyberte požadované farby.

 Tip.   V časti Ukážka môžete vidieť vplyv vykonaných zmien. Ak chcete zobraziť, ako vybrané farby ovplyvnia štýly použité v dokumente, kliknite na tlačidlo Ukážka.

 1. Kroky 3 a 4 opakujte pre všetky farebné prvky motívu, ktoré chcete zmeniť.
 2. Do poľa Názov zadajte vhodný názov pre nové farby motívu.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 Tip.   Ak chcete všetky farebné prvky motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, kliknite pred stlačením tlačidla Uložiť na tlačidlo Vynulovať.

Prispôsobenie písiem motívu

Písma motívu obsahujú písmo nadpisu a základného textu. Ak kliknete na tlačidlo Písma motívovVzhľad tlačidla, pod názvom Písma motívov sa zobrazí názov písma nadpisu a základného textu jednotlivých písiem motívov. Na vytvorenie vlastnej množiny písiem motívov môžete zmeniť obe tieto písma.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • V programe Word alebo Excel:    Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Písma motívov.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word alebo Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V programe PowerPoint:    Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Písma motívov.

Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové písmo motívov.
 2. V rozbaľovacích poliach Písmo nadpisu a Písmo tela vyberte písma, ktoré chcete použiť.

 Tip.   Ukážka sa aktualizuje vybranými pásmami.

 1. Do poľa Názov zadajte vhodný názov pre nové pásma motívu.
 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Výber množiny efektov motívu

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Ak kliknete na tlačidlo Efekty motívovVzhľad tlačidla, v obrázkoch zobrazených spolu s názvom Efektov motívov sa zobrazia efekty čiar a výplne používané v jednotlivých množinách efektov motívov. Aj keď nemôžete vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si zvoliť požadovanú množinu, ktorú chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu.

 1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • V programe Word alebo Excel:    Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty motívov.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word alebo Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V programe PowerPoint:    Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty motívov.

Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

 • Vyberte efekt, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Uloženie motívu dokumentu

Všetky vykonané zmeny farieb, písiem a efektov čiar a výplne motívu dokumentu môžete uložiť ako vlastný motív dokumentu, ktorý môžete neskôr použiť na iné dokumenty.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • V programe Word alebo Excel:    Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Motívy.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word alebo Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V programe PowerPoint:    Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Ďalšie.Vzhľad tlačidla

Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

 1. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.
 2. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov pre motív.

 Poznámka.   Vlastný motív dokumentu sa uloží do priečinka Document Themes a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007