Pokračovanie článku na ľubovoľnom mieste pomocou prepojených blokov textu

Ak v texte očakávate veľa zmien, odporúča sa urobiť zmeny pred kopírovaním textu do prázdnych prepojených blokov textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a možno meniť ich veľkosť. Bloky textu možno použiť na umiestnenie viacerých blokov na jednu stranu alebo na zmenu orientácie časti textu v dokumente.).

  1. Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.).
  2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Blok textu.
  3. Kliknite alebo presuňte ukazovateľ na miesto v dokumente, kam chcete vložiť prvý blok textu.
  4. Opakovaním kroku 2 a 3 vložte ďalšie bloky textu tam, kde požadujete pretekanie textu.
  5. Kliknite na prvý blok textu.

Presuňte kurzor nad orámovanie bloku textu, kým nezmení tvar na šípkový kríž, a potom kliknite na orámovanie.

  1. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Blok textu kliknite na tlačidlo Vytvoriť prepojenie bloku textu vzhľad tlačidla.
  2. Kliknite na prázdny blok textu, do ktorého chcete nechať pretekať text.

Keď presuniete ukazovateľ myši v tvare stojatého džbánu nad blok textu, ktorý môže prijať prepojenie, džbán sa zmení na tečúci džbán.

Pretekanie textu do prepojeného bloku textu

  1. Ak chcete vytvoriť prepojenie aj na ďalšie bloky textu, kliknite na blok textu, ku ktorému ste práve vytvorili prepojenie, a zopakujte kroky 6 a 7.
  2. Začnite písať alebo prilepte svoj text do prvého bloku textu. Keď prvý blok zaplníte, text bude pretekať do ostatných blokov textu, ktoré ste pripojili.

 Poznámky: 

 
 
Platí pre:
Word 2003