Vytvorenie dostupného dokumentu balíka Office

Osoba so systémom sip-and-puff

Systém sip-and-puff je iným druhom alternatívneho vstupného zariadenia. Postihnutý ho ovláda svojim dychom.

Ľudia s postihnutím obmedzujúci pohyb môžu používať pomocné technológie, ako napríklad vstupné zariadenie sip-and-puff alebo ukazovací systém, ktorý používa kurzor podobne ako myš.

Iní ľudia môžu používať klávesnicu bez myši, alebo myš bez klávesnice, alebo nepoužívajú ani jedno toto zariadenie. Takže je dôležité, aby mohli čítať a pohybovať sa po vašom dokumente, nech už ovládajú svoj počítač akokoľvek.

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcej lekcii, existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť počas písania dokumentov, ktoré budú čítať ľudia závislí od používania netradičných vstupných a výstupných zariadení.