Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Kedy by ste mali dokument uložiť?

Krátko po začatí práce.

Po dokončení písania.

Na tom nezáleží.

Program Word podčiarkol daný text červenou čiarou. Predmetné slovo musí byť nesprávne napísané.

Pravda.

Nepravda.

Na prechod na ďalší riadok je pri písaní textu nutné stlačiť kláves ENTER.

Pravda.

Nepravda.

Ak chcem opraviť pravopisnú chybu:

Dvakrát kliknem a vyberiem možnosť z ponuky.

Kliknem pravým tlačidlom myši a v ponuke vyberiem požadovanú možnosť.

Kliknem raz a vyberiem možnosť z ponuky.

Ak chcete odstrániť text, ako prvú akciu vykonáte:

Stlačenie klávesu DELETE.

Stlačenie klávesu BACKSPACE.

Výber textu na odstránenie.

Najvhodnejší postup pri vytvorení nadpisu v dokumente je nasledujúci:

V texte nadpisu použijem väčšie písmo ako v základnom texte.

Na text nadpisu použijem štýl nadpisu.

Chcete zvýrazniť niekoľko slov v texte. Prvý krok je:

Výber textu na formátovanie a kliknutie na tlačidlo Tučné v skupine Písmo.

Kliknutie na karte Domov v skupine Písmo na položku Tučné.

Silné stláčanie klávesov pri písaní na klávesnici.