Odstránenie tabuľky alebo jej obsahu

Môžete odstrániť celú tabuľku (tabuľka: niekoľko riadkov buniek slúžiacich na zobrazovanie čísiel a ostatných položiek pre rýchly prehľad a analýzu údajov. Položky v tabuľke sú usporiadané do riadkov a stĺpcov.). Takisto môžete odstrániť obsah buniek (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.) bez toho, aby ste odstránili samotné bunky tabuľky.

Odstránenie tabuľky a jej obsahu

  1. Kliknite na tabuľku.
  2. V ponuke Tabuľka ukážte na položku Odstrániť a kliknite na položku Tabuľka.

Odstránenie obsahu tabuľky

  1. Vyberte položky, ktoré chcete vymazať.

ZobraziťAko?

Niektoré časti tabuľky (tabuľka: niekoľko riadkov buniek slúžiacich na zobrazovanie čísiel a ostatných položiek pre rýchly prehľad a analýzu údajov. Položky v tabuľke sú usporiadané do riadkov a stĺpcov.) sa zobrazia len vtedy, keď kliknutím na tlačidlo Zobraziť alebo skryť značka odseku vzhľad tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) zobrazíte všetky formátovacie značky.

Ak chcete vybrať:

Bunku

Kliknite na ľavý okraj bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.).

Vybrať bunku tabuľky

Riadok

Kliknite naľavo od riadka.

Vybrať riadok tabuľky

Stĺpec

Kliknite na vrchnú čiarku mriežky stĺpca alebo na okraj stĺpca.

Vybrať stĺpec tabuľky

Viaceré bunky, riadky alebo stĺpce

Ťahajte myšou cez bunky, riadky alebo stĺpce.

Ak vyberáte viaceré prvky, ktoré nemusia nenasledovať za sebou, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na ďalšie požadované bunky, riadky alebo stĺpce.

Text v nasledujúcej bunke

Stlačte kláves TAB.

Text v predchádzajúcej bunke

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB.

Celú tabuľku

V zobrazení Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.) kliknite na posúvaciu rukoväť tabuľky rukoväť v tvare štvorstrannej šípky alebo presuňte myš ponad celú tabuľku.

 Poznámka.   Riadky, stĺpce alebo celú tabuľku môžete tiež vybrať kliknutím do tabuľky a použitím príkazu Vybrať z ponuky Tabuľka alebo pomocou klávesových skratiek.

  1. Stlačte kláves DELETE.
 
 
Platí pre:
Word 2003