Odstránenie sledovaných zmien a komentárov

Keď ste dokument odoslali na revíziu, kde doň bolo niečo zadané, v súbore sa zobrazia tieto značky.

Môžu sa zobraziť takéto čiary:

Čiara na okraji poukazujúca na výskyt sledovanej zmeny na danom mieste

Alebo veľa takýchto prečiarknutí a vsuviek:

Všetky značky zobrazené v dokumente

Sledované zmeny je možné odstrániť iba ich prijatím alebo odmietnutím. Ako na to:

  • Ak chcete zobraziť revízie po jednej, kliknite na kartu Revízia > položky Ďalšia > Prijať alebo Odmietnuť.

Tlačidlá Prijať, Odmietnuť a Ďalšia

Word zmenu prijme alebo odstráni a potom prejde na ďalšiu zmenu.

  • Ak chcete prijať všetky zmeny naraz, kliknite na šípku pod tlačidlom Prijať > kliknite na položku Prijať všetky zmeny.

Príkaz Prijať všetky zmeny v ponuke Prijať

 Dôležité upozornenie.    Po výbere položky Žiadne označenie revízie v poli Zobraziť na revíziu sa zobrazí finálny dokument. Sledované zmeny sa však skryjú iba dočasne. Zmeny sa neodstránia a pri ďalšom otvorení dokumentu sa zobrazia znova. Ak chcete sledované zmeny natrvalo odstrániť, prijmite ich alebo odmietnite.

Odstránenie komentárov

Ak používatelia do dokumentu pridali komentáre, po kliknutí na položku Prijať všetky zmeny sa neodstránia. Treba ich odstrániť samostatne.

Kliknite na komentár. V zobrazení Jednoduchá značka vyzerá takto:

Ikona komentára v zobrazení s jednoduchým označením

Kliknite na položku Odstrániť komentár.

Tlačidlo Odstrániť komentár na páse s nástrojmi

Ak chcete odstrániť všetky komentáre naraz, kliknite na šípku pod tlačidlom Odstrániť komentár > kliknite na položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

Príkaz Odstrániť všetky komentáre v dokumente v ponuke Odstrániť komentár

 
 
Platí pre:
Word 2013