Odstránenie prepojeného bloku textu bez odstránenia textu

  1. Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.).
  2. Vyberte blok textu, ktorý tvorí časť príbehu (príbeh: text obsiahnutý v jednom bloku textu alebo v reťazci prepojených blokov textu.).

Presuňte kurzor nad orámovanie bloku textu, kým nezmení tvar na šípkový kríž, a potom kliknite na orámovanie.

  1. Stlačte kláves DELETE.

 Poznámka.   Ak odstránite blok textu, text príbehu sa z tohto bloku presunie do zvyšných prepojených blokov textu.

 
 
Platí pre:
Word 2003