Obrázky

Pri vytváraní grafiky alebo návrhov prostredníctvom niektorého programu z balíka programov Microsoft Office je užitočné, aby ste vedeli, ktorý typ obrázka používate – bitovú mapu alebo kreslené obrázky. Od aktuálneho typu obrázka budú závisieť možnosti formátovania a upravovania, ktoré vám budú k dispozícii.

ZobraziťČo je bitová mapa?

Bitové mapy (alebo rastrové obrázky) sú vytvorené z množiny malých bodov. Podobajú sa grafovému papieru obsahujúcemu štvorčeky, ktorých vypĺňaním sa vytvárajú obrázky. Bitové mapy sa vytvárajú a upravujú v programoch na kreslenie, akým je napríklad program Skicár. Všetky skenované grafické objekty a fotografie sú bitové mapy. Ak zmeníte ich veľkosť, stratí sa ich definícia a zvýraznia sa jednotlivé body, z ktorých sa obrázok skladá.

Vzhľad farieb v bitovej mape je možné zmeniť úpravou jasu a kontrastu, konvertovaním farieb na čiernu a bielu alebo na odtiene sivej, alebo vytvorením priehľadných oblastí. Ak chcete zmeniť určité farby v bitovej mape, musíte použiť program na úpravu fotografií.

Bitové mapy sa zvyčajne ukladajú s príponou .bmp, .png, .jpg alebo.gif.

ZobraziťČo je kreslený obrázok?

Kreslené obrázky (alebo vektorové kresby) sa vytvárajú z čiar, kriviek, obdĺžnikov a ďalších objektov. Jednotlivé čiary je možné upravovať, premiestňovať a meniť ich usporiadanie. Ak zmeníte veľkosť kresleného obrázka, počítač prekreslí čiary a tvary tak, že sa zachová ich pôvodná definícia a perspektíva. Automatické tvary (automatické tvary: skupina pripravených tvarov obsahujúca základné tvary, ako sú napríklad obdĺžniky alebo kruhy, ako aj rôzne čiary a spojnice, obrysové šípky, symboly vývojových diagramov, hviezdy, nápisy a bubliny.) sú kreslené obrázky.

Keďže kreslený obrázok sa skladá z čiar a tvarov, môžete zoskupiť, oddeliť, zmeniť poradie a farbu jednej alebo všetkých častí obrázka.

Kreslené obrázky sa ukladajú vo formáte aplikácie, v ktorej boli vytvorené. Napríklad metasúbory (metasúbor: obrázok založený na vektorovej grafike. Metasúbory predstavujú kolekcie čiar, a nie pixely, takže s nimi možno pracovať bez deformácií, ktoré sú také typické pre bitové mapy.) systému Microsoft Windows sa ukladajú s príponou .wmf.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003, Word 2003