Obnovenie programu, ktorý nereaguje

  1. V ponuke Štart systému Microsoft Windows ukážte na príkaz Programy. Ukážte na príkaz Nástroje balíka Microsoft Office a kliknite na príkaz Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.
  2. V zozname Aplikácia kliknite na program alebo dokument, ktorý nereaguje.
  3. Vyberte jednu z nasledovných možností:
    • Ak sa chcete pokúsiť obnoviť súbory, s ktorými pracujete, kliknite na tlačidlo Obnoviť aplikáciu.
    • V prípade, že program chcete iba zatvoriť a neuložiť zmeny naposledy vykonané v súboroch, kliknite na tlačidlo Ukončiť aplikáciu.
  4. Chyba, ktorá spôsobila problém, môže by odoslaná spoločnosti Microsoft a použitá pri zlepšovaní budúcich verzií programu. Kliknite na tlačidlo Odoslať správu o chybe alebo Neodoslať.

 Poznámka.   Ak nie ste pripojení na Internet, môžete kliknúť na tlačidlo Odoslať správu neskôr a pri nasledujúcom pripojení sa zobrazí výzva na odoslanie správy.

 
 
Platí pre:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003