Kopírovanie alebo presúvanie prepojených blokov textu

Príbeh (príbeh: text obsiahnutý v jednom bloku textu alebo v reťazci prepojených blokov textu.) môžete skopírovať alebo presunúť do iného dokumentu alebo na iné miesto v tom istom dokumente. Musíte však skopírovať alebo presunúť všetky prepojené bloky textu v danom rozsahu.

  1. Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.).
  2. Vyberte prvý blok textu v rozsahu. Presuňte kurzor nad orámovanie bloku textu, kým nezmení tvar na šípkový kríž, a potom kliknite na orámovanie.
  3. Stlačte kláves SHIFT a vyberte všetky ďalšie bloky textu, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť.
  4. Na štandardnom paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) kliknite na tlačidlo Kopírovať vzhľad tlačidla alebo Vystrihnúť vzhľad tlačidla.
  5. Kliknite na miesto, kam chcete bloky textu skopírovať alebo presunúť.
  6. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Prilepiť vzhľad tlačidla.

 Poznámka.   Ak chcete text skopírovať alebo presunúť bez toho, aby ste kopírovali blok textu, vyberte požadovaný text a potom ho skopírujte alebo vystrihnite. Nevyberajte celý blok textu.

 
 
Platí pre:
Word 2003