Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Pás s nástrojmi v programe Word so zobrazenou kartou Domov a skupinou Písmo


V tlačovej správe, ktorú píšete, oznamujete výšku čistého zisku a cenu akcie spoločnosti Contoso Pharmaceuticals. Tieto dôležité informácie môžete zvýrazniť tučným písmom, kurzívou alebo podčiarknutím.

Naučme sa používať tučné písmo. Pamätáte si na pás s nástrojmi, ktorý sa spomínal na začiatku lekcie? Teraz sa ho naučíte používať.

Ako vidíte na obrázku, v hornej časti sa nachádza niekoľko kariet. Každá karta predstavuje určitú oblasť aktivít. Mala by byť vybratá druhá karta, karta Domov (ak nie je, kliknutím ju vyberte).

Každá karta obsahuje niekoľko skupín príkazov, ktoré združujú súvisiace položky. Na karte Domov nájdite skupinu Písmo. V tejto skupine sa nachádza niekoľko tlačidiel a príkazov, ktoré v dokumente vykonávajú konkrétne akcie. Napríklad kliknutím na tlačidlo TučnéVzhľad tlačidla zmeníte písmo na tučné. Pomocou tlačidiel Farba písmaVzhľad tlačidlaVeľkosť písmaVzhľad tlačidla môžete meniť farbu a veľkosť textu.

Teraz to ale nechajme tak, použitie rôzneho formátovania si budete môcť vyskúšať v praktickom cvičení na konci lekcie.