Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Word na otvorenie okna programu Word a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 10 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe Word
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Teraz je čas, aby ste si sami vyskúšali program Word.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Word sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program Word 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Kedy by ste mali dokument uložiť?

Čoskoro potom, ako začnete pracovať.

Počas jeho písania.

Na tom nezáleží.

Program Word podčiarkuje text s červenou vlnovkou. Slovo musí byť napísané nesprávne.

Správne

Nesprávne

Ak sa chcete presunúť z jedného riadka do ďalšieho, stlačte počas písania kláves ENTER.

Správne

Nesprávne

Ak chcete opraviť pravopisnú chybu:

Dvakrát kliknite a vyberte možnosť z ponuky.

Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť z ponuky.

Kliknite raz a vyberte možnosť z ponuky.

Program Word vloží do dokumentu modrú vlnovku. Čo sa stalo?

Je tam gramatická chyba.

Slovo je napísané správne, ale je vo vete nesprávne použité.

Vlastné slovo je nesprávne napísané.