Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Ak kliknete na tlačidlo Spustiť, zobrazí sa animácia znázorňujúca spôsob získania navrhovaných revízií kliknutím pravým tlačidlom myši na slová podčiarknuté červenou, zelenou alebo modrou vlnovkou.


Počas písania môže program Word niekedy vložiť pod text červenú, zelenú alebo modrú vlnovku.

  • Červená vlnovka     Označuje buď možnú gramatickú chybu, alebo program Word slovo nerozpoznal, ak ide napríklad o vlastný názov alebo miesto. Ak slovo napíšete gramaticky správne, ale program Word ho nerozpozná, môžete ho pridať do slovníka programu Word, takže nabudúce už nebude podčiarknuté. Návod poskytneme v rámci cvičenia.
  • Zelená vlnovka Program Word indikuje, že gramatika by mala byť zrevidovaná.
  • Modrá vlnovka     Slovo je napísané správne, ale zdá sa, že to nie je správne slovo pre danú vetu. Napríklad, ak napíšete namiesto „ja“ slovo „jar“.

Čo s vlnovkami urobíte? Kliknite pravým tlačidlom myši na podčiarknuté slovo a zobrazia sa navrhované revízie (občas sa však môže stať, že program Word neposkytne žiadne možnosti na opravu pravopisu). Vlnovky odstránite tak, že kliknutím na revíziu nahradíte slovo v dokumente. Všimnite si, že ak tlačíte dokument s podčiarknutými slovami, vlnovky sa na vytlačených stranách nezobrazia.

Poznámka pre zvýšenie opatrnosti pri práci so slovami podčiarknutými zelenými a modrými vlnovkami: program Word poskytuje dobré rady v jednoduchých pravopisných otázkach. Gramatika a správne použitie slov si však vyžadujú dôslednejšie uváženie. Ak si myslíte, že máte pravdu a program Word sa mýli, môžete navrhované revízie ignorovať a odstrániť tak vlnovky. Návod poskytneme v tomto cvičení.

Tip:     Ak sa nechcete zastavovať vždy, keď sa zobrazí vlnovka, môžete ju jednoducho ignorovať. Priebežne môžete skontrolovať pravopis a gramatiku v celom dokumente. Návod poskytneme v tomto cvičení.

Ak sa chcete pozrieť, ako sa navrhované revízie pre podčiarknuté slová akceptujú, kliknite na tlačidlo Prehrať.