Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Značky odseku, tabulátora a medzery v dokumente programu Word

Dokument s formátovacími značkami.
Bublina 1 Ďalšia značka odseku: kláves ENTER ste stlačili dvakrát.
Bublina 2 Ďalšia značka tabulátora: kláves TAB ste stlačili dvakrát, čím sa druhý odsek odsadil viac ako prvý.
Bublina 3 Ďalšia medzera medzi slovami: kláves SPACEBAR ste namiesto jedného stlačenia stlačili dvakrát.

Predstavte si, že ste napísali niekoľko odsekov. Odseky sú od seba priveľmi vzdialené a druhý odsek je viac napravo ako prvý odsek.

Prečo to tak je zistíte, ak si pozriete formátovacie značky, ktoré program Word vkladá automaticky počas písania. Tieto značky sú vždy v dokumentoch, sú však neviditeľné, pokiaľ si ich nezobrazíte.

Ak chcete formátovacie značky zobraziť, použite pás s nástrojmi v hornej časti okna. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na tlačidlo Zobraziť alebo skryťVzhľad tlačidla. Ak chcete formátovacie značky skryť, znovu kliknite na tlačidlo.

Tieto značky neslúžia len na zobrazenie. Odstránením nadbytočných znakov sa môžete zbaviť nadbytočných medzier.

Keď ste prvýkrát značky videli, pravdepodobne vás zaujímalo, čo to je? A možno ste sa obávali, že sa formátovacie značky vytlačia. Tieto značky sa netlačia . Napriek tomu, že sú na obrazovke zobrazené, na stranách sa nevytlačia.

Čo sú teda formátovacie značky a čo znamenajú? Tu je niekoľko príkladov:

Program Word vloží značku odseku Značka odseku vždy, keď stlačením klávesu ENTER začnete nový odsek. Na obrázku je medzi dvoma odsekmi jedna značka odseku navyše, čo znamená, že ste kláves ENTER stlačili dvakrát. Vytvorí sa tak medzera navyše. Odstránením nadbytočnej značky odseku sa zbavíte nadbytočnej medzery medzi odsekmi.

Šípka Vzhľad šípky sa zobrazí vždy po stlačení klávesu TAB. Na obrázku je jedna šípka v prvom odseku a dve šípky v druhom odseku. Znamená to, že kláves TAB ste v druhom odseku stlačili dvakrát.

Bodiek Bodka sa zobrazí toľko, koľkokrát ste medzi každým slovom stlačili kláves SPACEBAR, alebo ak ste nechtiac stlačili kláves SPACEBAR medzi písmenami v slove. Jedna bodka predstavuje jednu medzeru, dve bodky sú dve medzery. Zvyčajne sa medzi každým slovom dáva jedna medzera. Tieto bodky sú však odlišné od bodiek na konci viet. Bodky na konci vety (ktoré sú zobrazené vždy) sú v spodnej časti riadka. Bodky medzi slovami sú umiestnené vyššie, smerom ku stredu riadka.

V cvičení uvidíte, ako sa odstránením nadbytočných formátovacích značiek môžete zbaviť nadbytočného nepopísaného miesta.