Začíname pracovať s aplikáciami Office Web Apps v balíku Office 365

Aplikácie Microsoft Office Web Apps sú súčasťou väčšiny plánov služieb Office 365. Office Web Apps zjednodušujú prácu v cloude, pretože otvárajú dokumenty programov Word, Excel, PowerPoint, OneNote a dokumenty PDF vo webovom prehliadači.

K dokumentom máte prístup vždy, keď máte internetové pripojenie, a z takmer všetkých zariadení:

  • Dokumenty uložené v službe SkyDrive a na tímových lokalitách
  • Prílohy v aplikácii Outlook Web App
  • Poznámky zo schôdzí v aplikácii Lync Web App

Zdieľanie dokumentov je rovnako jednoduché ako odoslanie prepojenia.

Pri použití ponuky Otvoriť s troma bodkami v sharepointovej knižnici zobrazia aplikácie Office Web Apps ukážku dokumentu a sprístupnia ďalšiu ponuku Otvoriť s príkazmi na prezeranie a úpravu dokumentu v prehliadači.

Ukážka dokumentu balíka Office v sharepointovej knižnici

Ak chcete začať, prihláste sa do balíka Office a uložte dokument online. Plán vašej organizácie vám poskytne knižnice na ukladanie dokumentov alebo ak máte služby Office 365 Premium pre domácnosti, máte k dispozícii osobný ukladací priestor online na lokalite SkyDrive.com.

Základné úlohy vo webových aplikáciách

Ak chcete začať používať jednotlivé webové aplikácie, pozrite si témy:

Základné úlohy v aplikácii Word Web App
Základné úlohy v aplikácii Excel Web App
Základné úlohy v aplikácii PowerPoint Web App
Základné úlohy v aplikácii OneNote Web App

 Poznámka.    Office Web Apps nie sú súčasťou všetkých plánov Office 365. Dostupnosť aplikácií závisí od konfigurácie služieb Office 365 osobou, ktorá za ne v organizácii zodpovedá.

 
 
Platí pre:
Excel Online, Office 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, OneNote Online, PowerPoint Online, Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business, Word Online