Úvod do aplikácie PowerPoint Web App

Úvod do aplikácie PowerPoint Web App

 V zobrazení na čítanie môžete prejsť prezentáciou a prečítať si poznámky.
Bublina 2 Môžete sa presunúť z jednej snímky na druhú alebo na nasledujúci efekt v rámci danej snímky. Ak chcete otvoriť alebo zatvoriť tablu s poznámkami, kliknite na položku Poznámky.
Bublina 3 Kliknutím na položku Spustiť prezentáciu zobrazíte prezentáciu na celej obrazovke. Ak máte k počítaču pripojený projektor, na zobrazenie prezentácie môžete použiť tento režim.
Bublina 4 Po kliknutí na položku Upraviť v prehliadači môžete prezentáciu upraviť v prehliadači. Po kliknutí na položku Otvoriť v programe PowerPoint na nej môžete pracovať v počítačovej aplikácii PowerPoint
.
Bublina 5 Zobrazenie na úpravy je miestom, kde pridávate a odstraňujete snímky a upravujete ich obsah.
Bublina 6 Aplikácia PowerPoint Online má klasický vzhľad a správanie programu PowerPoint.
  • Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť a vytlačte prezentáciu (v zobrazení na čítanie a zobrazení na úpravy).
  • Karta Domov obsahuje príkazy na formátovanie textu. Kartu Domov tiež môžete použiť na pridanie, odstránenie, duplikáciu alebo skrytie snímok.
  • Ak chcete vložiť obrázky, grafické prvky SmartArt, hypertextové prepojenia alebo obrázky ClipArt, použite kartu Vložiť. Obrázky ClipArt pochádzajú z kolekcie obrázkov, ktorá je k dispozícii na webovej lokalite Office.com.
  • Ak sa chcete vrátiť k režimu zobrazenia alebo spustiť prezentáciu, použite kartu Zobraziť.
  • Aplikácia PowerPoint Online automaticky ukladá vykonané zmeny. Ak chcete odstrániť nežiaduce zmeny, použite príkaz Späť.

Ďalšie informácie

Lokalita Office.com sa priebežne aktualizuje novým obsahom Pomocníka, ako sú napríklad podrobné úvodné informácie, postupy, videá alebo prepojenia na diskusné fóra. Navštívte stránku Aplikácie Office Web Apps - Pomocník a postupy na lokalite Office.com.

 
 
Platí pre:
MS Live Meeting - PPT Addin