Preskúmanie údajov v tabuľke pomocou interaktívneho zobrazenia v Exceli

Ak sa v blízkosti tabuľky na webovej stránke zobrazí tlačidlo interaktívneho zobrazenia v Exceli, kliknite naň.

Tlačidlo interaktívneho zobrazenia v Exceli

Získate možnosť preskúmať údaje v tabuľke, pričom budete mať k dispozícii skvelé možnosti zoradenia, ktoré ponúka Excel.

Interaktívne zobrazenie v Exceli umožňuje interakciu s údajmi v tabuľke

Vyberte filter, aby ste sa mohli zamerať na informácie, ktoré vás zaujímajú. Kliknutím na hlavičku stĺpca zoraďte informácie od najvyššej po najnižšiu hodnotu (alebo podľa abecedy v prípade, že stĺpec obsahuje text). Opätovným kliknutím na hlavičku môžete poradie obrátiť.

Použitie filtra v interaktívnom zobrazení v Exceli

Vytvorte si vlastné zobrazenie

Ak chcete údaje preskúmať naozaj podrobne, kliknite na položku Ďalšie možnosti na ľavej strane a potom kliknite na položku Otvoriť v aplikácii Excel Online.

Ďalšie možnosti > Otvoriť v aplikácii Excel Web App

Informácie sa otvoria ako excelový zošit s možnosťou úprav. Ak napríklad chcete zistiť cenu, ktorú zaplatíte za všetky položky, ktoré vás zaujímajú, použite tlačidlo Automatický súčet na konci zoznamu cien.

Súčet stĺpca Cena v aplikácii Excel Web App

 Tip.    Riadky a stĺpce, ktoré vás nezaujímajú, môžete odstrániť. V zozname cien môžete použiť formátovanie meny. Vaše zmeny nebudú mať vplyv na tabuľku, z ktorej zošit vznikol.

Ak si chcete uchovať kópiu prispôsobenej tabuľky, môžete ju vytlačiť. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 Poznámka.    Ak Excel Online zavriete, úpravy sa stratia. Ak autor webovej stránky nerozšíril interaktívne zobrazenie o príkaz Stiahnuť, úpravy je možné uložiť iba tak, že ich vytlačíte. Ak nemáte poruke tlačiareň, vytlačte tabuľku do poznámkového bloku OneNotu, do súboru alebo použite XPS Document Writer.

Pre autorov webových stránok

Ak publikujete na webe tabuľky, pridajte na svoje stránky interaktívne zobrazenie v Exceli.

 
 
Platí pre:
Office 2013