Používanie služby Office Online v Androide, iPhone alebo Windows Phone

Vďaka webovému prehliadaču v mobile môžete v telefóne zobraziť online dokumenty pomocou mobilnej verzie aplikácií Office Online: zobrazovačov Mobile Viewer balíka Office. Zobrazovače Mobile Viewer balíka Office zobrazujú wordové, excelové a powerpointové dokumenty uložené online alebo odoslané do vášho e-mailového konta Microsoft ako prílohy. Dokumenty sa nedajú upraviť, je možné ich iba zobraziť.

Zobrazovače Mobile Viewer balíka Office sú podporované v iPhone, Androide a Windows Phone.

 Poznámka.    Ak používate iný typ telefónu, napríklad BlackBerry, Nokiu S60 alebo japonské telefóny s funkciami ako docomo, SoftBank a KDDI, pozrite si tému Používanie aplikácií v mobilnom telefóne. Ak používate na prístup k dokumentom v SharePointe 2010 telefón, pozrite si tému Používanie aplikácií v mobilnom telefóne.

Ak chcete používať zobrazovače Mobile Viewer, otvorte wordové, excelové alebo powerpointové prílohy odoslané do vášho e-mailového konta Microsoft (napríklad do konta Hotmail, Outlook.com alebo Outlook Web App). Cez prehliadač v telefóne tiež môžete prejsť do služby OneDrive, do služieb Office 365 alebo na lokalitu SharePoint a otvoriť dokument.

 Poznámka.    Mobile Viewer pre OneNote neexistuje. Nainštalujete namiesto neho aplikáciu OneNote pre iPhone alebo Android. OneNote Mobile je súčasťou systému Windows Phone 7 a novších verzií.

Zobrazovače Mobile Viewer sú vyvinuté tak, aby sa dali používať s dotykovou obrazovkou telefónu.

Ak si chcete prezrieť wordový dokument, rýchlo pohybujte prstom vo zvislom smere. Ak tabuľka presahuje okraj obrazovky, presuňte ju do zobrazenia. Ťuknutím na obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti a opätovným ťuknutím ho zmenšíte späť na miniatúru.

Zväčšenie zobrazenia ťuknutím na obrázok

Ak si prezrieť powerpointovú prezentáciu, rýchlo pohybujte prstom vo vodorovnom smere. Prezentáciu zobrazíte naklonením telefónu do strany.

Prezentácia v zobrazovači Mobile Viewer pre PowerPoint

Ak si chcete prečítať poznámky lektora a text snímky, podržte telefón zvislo. (Po poznámkach lektora sa posúvajte rýchlym pohybom prsta vo zvislom smere.)

Snímky a poznámky lektora v zobrazovači Mobile Viewer pre PowerPoint

V zobrazovači Mobile Viewer pre Excel zobrazíte tabuľkový hárok potiahnutím prstom v ľubovoľnom smere. Graf prispôsobíte obrazovke ťuknutím na tlačidlo lupy a zobrazenie grafu zavriete ťuknutím na tlačidlo Zavrieť.

Zobrazenie grafov v zobrazovači Mobile Viewer pre Excel

Ak tabuľkový hárok obsahuje tabuľky, v ktorých je povolené zoradenie, spôsob zoradenia môžete zmeniť ťuknutím na zoraďovacie tlačidlá.

Zobrazenie zoradenia

Vo všetkých zobrazovačoch Mobile Viewer otvoríte panel s nástrojmi jedným ťuknutím na obrazovku a následným ťuknutím na tlačidlo na paneli s nástrojmi.

Otvorenie panela s nástrojmi ťuknutím na zobrazovače Mobile Viewer balíka Office

Na paneli s nástrojmi máte v závislosti od typu dokumentu k dispozícii rôzne príkazy slúžiace na prácu s dokumentom. V zobrazovači Mobile Viewer pre Word môžete napríklad zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu.

Výber veľkosti písma v zobrazovači Mobile Viewer pre Word

V zobrazovači Mobile Viewer pre Excel môžete prejsť na iný hárok:

Výber hárka

 
 
Platí pre:
Excel Online, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, PowerPoint Online, Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business, Word Online