Klávesové skratky vo Worde Online

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Ak chcete vytlačiť túto tému, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Ak chcete hľadať v tejto téme, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F, do poľa zadajte hľadaný text a stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky v aplikácii Microsoft Word Online

Klávesové skratky aplikácie Word Online sú veľmi podobné klávesovým skratkám v Microsoft Worde. Klávesové skratky uvedené v tomto článku sú určené na vykonávanie najbežnejších úloh v aplikácii Word Online. Informácie o zobrazení zoznamu klávesových skratiek v programe Microsoft Word 2013 nájdete v téme Klávesové skratky pre program Microsoft Word.

Zobrazenie na čítanie

Úloha Stlačte
Prechod do zobrazenia, ktoré je dostupné pre softvér na čítanie obrazovky (vyžaduje aplikáciu na čítanie formátu PDF) Tab na príkaz Generovať zobrazenie so zjednodušeným ovládaním (nové okno), Enter
Hľadanie textu Ctrl + F alebo F3
Skrytie tably vyhľadávania ESC
Prepnutie do ovládacieho prvku priblíženia Ctrl + Z
Prepnutie do ovládacieho prvku čísla strán Ctrl + G
Prechod na určitú stranu Zadajte číslo strany (do ovládacieho prvku čísla strán)
Tlač Ctrl + P

Zobrazenie na úpravy

Úloha Stlačte
Presúvanie medzi pásom s nástrojmi a obsahom dokumentu Ctrl + F6
Presúvanie z úpravy dokumentu na kartu Domov Ctrl + [
Presúvanie z úpravy dokumentu na naposledy použitý príkaz na páse s nástrojmi Ctrl + ]
Aktivovať inú kartu pása s nástrojmi Tab, Enter
Prechádzať medzi príkazmi pása s nástrojmi Tab
Vykonať aktuálne vybraný príkaz pása s nástrojmi Enter
Zbalenie alebo rozbalenie pása s nástrojmi Ctrl + F3

Presúvanie bodu vkladania

Úloha Stlačte
Posun o jeden znak doprava Šípka doprava
Posun o jeden znak doľava Šípka doľava
Posun o slovo doprava Ctrl + šípka doprava
Posun o slovo doľava Ctrl + šípka doľava
O jeden riadok nahor Šípka nahor
O jeden riadok nadol Šípka nadol
Posun o odsek nahor Ctrl + šípka nahor
Posun o odsek nadol Ctrl + šípka nadol
Posun na začiatok riadka Home
Posun na koniec riadka End
Posun na začiatok strany Ctrl + Home
Posun na koniec strany Ctrl + End

Výber obsahu: rozbalenie výberu

Úloha Stlačte
Posun o jeden znak doprava Shift + šípka doprava
Posun o jeden znak doľava Shift + šípka doľava
Posun o slovo doprava Shift + Ctrl + šípka doprava
Posun o slovo doľava Shift + Ctrl + šípka doľava
O jeden riadok nahor Shift + šípka nahor
O jeden riadok nadol Shift + šípka nadol
Posun o odsek nahor Shift + Ctrl + šípka nahor
Posun o odsek nadol Shift + Ctrl + šípka nadol
Posun na začiatok riadka Shift + Home
Posun na koniec riadka Shift + End
Posun na začiatok dokumentu Shift + Ctrl + Home
Posun na koniec dokumentu Shift + Ctrl + End
Celý dokument Ctrl + A

Úprava obsahu

Úloha Stlačte
Vystrihnúť Ctrl + X
Kopírovať Ctrl + C
Prilepiť Ctrl + V
Vložiť hypertextové prepojenie Ctrl + K
Späť Ctrl + Z
Znova Ctrl + Y
Presunutie z jedného nesprávne zadaného slova na ďalšie Alt + F7

Formátovanie textu

Úloha Stlačte
Tučné Ctrl + B
Kurzíva Ctrl + I
Podčiarknuté Ctrl + U
Zoznam s odrážkami Ctrl + bodka
Zarovnať doľava Ctrl + L
Zarovnať doprava Ctrl + R
Zarovnanie na stred Ctrl + E

Klávesové ekvivalenty pre Windows a Mac

Kód Modifikátor Windows Mac
Backspace Alt Odstránenie jedného slova smerom späť
End Alt Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu
Enter Alt Zobrazenie vlastností stránky v Internet Exploreri
Tab Ctrl - Alt Prepnutie úloh
Home Alt Prechod na domovskú stránku Posun kurzora na začiatok dokumentu alebo prehľadu
Doľava Alt Prechod späť v Internet Exploreri Posun doľava po jednom slove
PageDn Alt   Posun kurzora na koniec dokumentu
PageUp Alt   Posun kurzora na začiatok dokumentu
Doprava Alt Prechod dopredu v Internet Exploreri Prechod doprava po jednom slove
Tab Alt Prepnutie medzi aplikáciami Prechod medzi prehliadačom a prvkami stránky (slučka zjednodušenia)
Nadol Alt - Shift Posun o jednu stránku nadol v navigačnej table Výber od umiestnenia kurzora po koniec odseku
Enter Alt-Shift Prepnutie na celú obrazovku v Internet Exploreri
Tab Ctrl - Alt - Shift Prepnutie úloh
Doľava Alt - Shift Odstránenie jednej úrovne odsadenia Výber jedného slova smerom doľava
Doprava Alt - Shift Zarážka Výber jedného slova smerom doľava
Tab Alt - Shift Prepnutie medzi aplikáciami Prechod medzi prehliadačom a prvkami stránky (slučka zjednodušenia)
Nahor Alt - Shift Posun o jednu stránku nadol v navigačnej table Výber od umiestnenia kurzora po koniec odseku
Backspace Odstránenie jedného slova smerom späť
Delete Odstránenie jedného slova
Nadol Posun kurzora nadol o jeden odsek
End Posun kurzora znova na koniec dokumentu alebo prehľadu
Home Prechod na začiatok dokumentu alebo prehľadu (v prehliadači Safari prechod na domovskú stránku prehliadača)
Doľava Posun kurzora na začiatok riadka (v prehliadači Firefox prechod na predchádzajúcu stránku)
Doprava Posun kurzora na koniec riadka (v prehliadači Firefox prechod ďalej)
Tab Prepnutie úloh (napríklad Windows Alt - Tab)
Nahor Posun kurzora nahor o jeden odsek
ESC ⌘ - Alt Otvorenie Správcu úloh (aplikácie vynúteného ukončenia)
Home ⌘ - Alt Prechod na domovskú stránku v prehliadači Safari
Doľava ⌘ - Alt Prepnutie medzi kartami v prehliadači Chrome
Delete ⌘ - Shift Vyčistenie vyrovnávacej pamäte v prehliadači Firefox
Nadol ⌘ - Shift Výber jedného odseku nadol
Koniec ⌘ - Shift Výber po koniec dokumentu alebo stránky
Home ⌘ - Shift Výber po začiatok dokumentu alebo stránky (v prehliadači Safari prechod na domovskú stránku prehliadača)
Doľava ⌘ - Shift Výber po začiatok riadka
Doprava ⌘ - Shift Výber po koniec riadka
Tab ⌘ - Shift Prepnutie úloh (napríklad Windows Alt - Tab)
Nahor ⌘ - Shift Výber jedného odseku nahor
ESC Ctrl - Shift Otvorenie Správcu úloh
Doprava Ctrl - Shift Výber jedného slova smerom doprava
Nadol Ctrl Posun kurzora nadol o jeden odsek Posun kurzora na koniec riadka
Doľava Ctrl - Shift Výber jedného slova smerom doľava
ESC Ctrl Otvorenie ponuky Štart alebo domovskej obrazovky
Delete Ctrl - Alt Otvorenie ponuky obrazovky uzamknutia
Doľava Ctrl Posun kurzora doľava o jedno slovo Zobrazenie tabule miniaplikácií
PageDn Ctrl Prepnutie medzi otvorenými kartami v prehliadačoch Firefox a Chrome
PageUp Ctrl Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu Prepnutie medzi otvorenými kartami v prehliadačoch Firefox a Chrome
End Ctrl Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu
Tab Ctrl Prepínanie medzi otvorenými kartami Prepínanie medzi otvorenými kartami
Nahor Ctrl Posun kurzora nahor o jeden odsek Posun kurzora na začiatok riadka
Backspace Ctrl - Alt Odstránenie jedného písmena smerom späť Odstránenie jedného písmena smerom späť
Home Ctrl Posun kurzora na začiatok dokumentu alebo prehľadu
Nadol Ctrl - Alt Posun stránky nadol v Internet Exploreri
End Ctrl - Alt Posun na koniec stránky v Internet Exploreri
Home Ctrl - Alt Posun na začiatok stránky v Internet Exploreri
PageDn Ctrl - Alt Posun nadol v Internet Exploreri
PageUp Ctrl - Alt Posun nahor v Internet Exploreri
Doprava Ctrl Posun kurzora doľava o jedno slovo
Nahor Ctrl - Alt Posun stránky nadol v Internet Exploreri
Backspace Ctrl - Alt - Shift Odstránenie jedného slova smerom späť Odstránenie jedného slova smerom späť
End Ctrl - Alt - Shift Posun na koniec stránky v Internet Exploreri
Home Ctrl - Alt - Shift Posun na začiatok stránky v Internet Exploreri
PageDn Ctrl - Alt - Shift Posun nadol v Internet Exploreri
PageUp Ctrl - Alt - Shift Posun nahor v Internet Exploreri
ESC Alt Minimalizovanie okna
Nadol Ctrl - Shift Výber jedného odseku nadol Výber po koniec riadka
ESC Alt - Shift Minimalizovanie okna
Home Ctrl - Shift Výber jedného odseku nahor Výber po začiatok riadka
Insert Žiadne Spustenie režimu prepisovania
Tab Ctrl - Shift Prepínanie medzi otvorenými kartami Prepínanie medzi otvorenými kartami
Nahor Ctrl - Shift Výber jedného odseku nahor Výber po začiatok riadka
Backspace Žiadne Odstránenie jedného písmena smerom späť Odstránenie jedného písmena smerom späť
Delete Žiadne Odstránenie jedného písmena smerom späť Odstránenie jedného písmena smerom späť
Nadol Žiadne Posun kurzora nadol o jeden riadok Posun kurzora nadol o jeden riadok
End Žiadne Posun kurzora na koniec riadka Posun kurzora na koniec riadka
Enter Žiadne Vloženie nového riadka Vloženie nového riadka
Backspace Ctrl Odstránenie jedného slova smerom späť
Home Žiadne Posun kurzora na začiatok riadka Posun kurzora na začiatok odseku v prehliadačoch Safari a Chrome
Doľava Žiadne Posun kurzora doľava o jedno písmeno Posun kurzora doľava o jedno písmeno
PageDn Žiadne Posun kurzora nadol o jednu obrazovku Posun kurzora nadol o jednu obrazovku
PageUp Žiadne Posun kurzora nahor o jednu obrazovku Posun kurzora nahor o jednu obrazovku
Doprava Žiadne Posun kurzora doprava o jedno písmeno Posun kurzora doprava o jedno písmeno
Tab Žiadne Odsadenie alebo prechod na ďalšiu bunku tabuľky Odsadenie, prechod na ďalšiu bunku tabuľky alebo vloženie tabuľky
Nahor Žiadne Posun kurzora nahor o jeden riadok Posun kurzora nahor o jeden riadok
Backspace Shift Odstránenie jedného písmena smerom späť Odstránenie jedného písmena smerom späť
Nadol Shift Výber jedného riadka nadol Výber jedného riadka nadol
End Shift Výber po koniec riadka Výber po koniec riadka
Enter Shift Vloženie mäkkého zlomu riadka Vloženie mäkkého zlomu riadka
Home Shift Výber po začiatok riadka Výber po začiatok riadka
Doľava Shift Výber jedného písmena smerom doľava Výber jedného písmena smerom doľava
Doprava Shift Výber jedného písmena naraz smerom doprava Výber jedného písmena naraz smerom doprava
Tab Shift Odstránenie jednej úrovne odsadenia, prechod na predchádzajúcu bunku tabuľky Odstránenie jednej úrovne odsadenia, prechod na predchádzajúcu bunku tabuľky
Nahor Shift Výber jedného riadka nahor Výber jedného riadka nahor
 
 
Platí pre:
Word Online, Word Web App