Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:
Visio Standard 2013

Visio Standard 2013

Vytvárajte profesionálne diagramy pomocou početnej súpravy vstavaných vzorkovníc.
 • Microsoft Visio Standard 2013 je navrhnuté pre jednotlivcov, ktorí hľadajú výkonnú platformu na vytváranie diagramov so širokou škálou vstavaných vzorkovníc. Používateľom prostredníctvom jednoduchých a rýchlo pochopiteľných diagramov uľahčuje pochopiť komplexné informácie. Visio Standard zahŕňa vzorkovnice na podnikové a základné sieťové diagramy, organizačné schémy, základné vývojové diagramy a všeobecné viacúčelové diagramy.

  Jednoduchšia práca s diagramami

  Využite viac ako 60 vstavaných šablón, z ktorých mnohé majú aktualizované tvary. Visio Standard zahŕňa vzorkovnice na:

  • všeobecné diagramy, ako je základný a blokový diagram,
  • podnikové diagramy, ako je diagram auditu či diskusie, marketingový diagram a organizačná schéma,
  • vývojové diagramy, ako je základný vývojový diagram, vývojový diagram krížového procesu a jednoduchý pracovný postup,
  • mapy a pôdorysy,
  • základné sieťové tvary,
  • diagramy plánov a časové osi.
  Jednoduchšia práca s diagramami
  Jednoduché vytváranie a prispôsobovanie diagramov
  Jednoduché vytváranie a prispôsobovanie diagramov
  • Vytvárajte a prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou početnej súpravy rozšírených a vylepšených efektov a motívov, ktoré jedným či dvoma kliknutiami dodajú vášmu návrhu úplne odlišnú podobu.
  • Jednoducho nájdite potrebnú vzorkovnicu priamo na domovskej obrazovke pomocou vstavaného vyhľadávania.
  • Vytvárajte, revidujte a upravujte diagramy v tabletoch s Windowsom 8 pomocou ovládania dotykom s vylepšenou podporou bežných činností (ako sú pridávanie či odstraňovanie tvarov) a gest (napríklad priblíženie stiahnutím prstov).
  • Získajte lepšiu predstavu o tom, ako bude vytlačený diagram vyzerať, prostredníctvom novej ukážky pred tlačou.
  Rýchle vykonávanie bežných úloh
  • Zabezpečte si rýchly priamy prístup k často používaným nástrojom prostredníctvom významne vylepšeného plávajúceho panela s nástrojmi.
  • Ľahko nahrádzajte tvary alebo ich kombinácie v diagramoch a zároveň zachovávajte príslušné prepojenia, metaúdaje aj rozloženie.
  • Upravujte vzhľad svojich diagramov jednoducho vďaka vylepšeným vodiacim čiaram zarovnávania, rozstupov a zmeny veľkosti, ako aj novým spôsobom, ako prispôsobovať tvary (napríklad pomocou manipulátora).
  • Duplikujte strany diagramu alebo zmeňte ich poradie bez toho, aby ste ovplyvnili príslušné rozloženie a metaúdaje.
  Rýchle vykonávanie bežných úloh
  Ľahké prispôsobenie organizačných schém pomocou vylepšených šablón a sprievodcu
  Ľahké prispôsobenie organizačných schém pomocou vylepšených šablón a sprievodcu
  • Vytvárajte organizačnú schému a importujte údaje z Microsoft Excelu, zo služby Microsoft Exchange alebo zo služieb Microsoft Office 365 pomocou jednoduchého sprievodcu.
  • Rýchlo zmeňte výzor svojej organizačnej schémy použitím niektorého z početných štýlov, či už profesionálneho alebo hravého, jediným kliknutím.
  • Dolaďte výzor svojej organizačnej schémy pomocou vylepšených možností rozloženia a novej karty na páse s nástrojmi, ktorá poskytuje jednoduché, no výkonné ovládacie prvky.
  • Dodajte svojim organizačným štruktúram osobný nádych hromadným importom obrázkov (z adresára Exchange alebo zo samostatných súborov). Fotografie sa automaticky orežú, aby sedeli k danému tvaru.
  Vylepšené komentáre na poskytovanie odozvy a adekvátny ďalší postup
  • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint Server alebo SharePoint Online).
  • Prepájajte pridávané komentáre s určitými tvarmi, aby bolo na prvý pohľad jasné, na ktorú časť diagramu sa daný komentár vzťahuje. Takýto komentár sa bude presúvať s príslušným tvarom (nie len v rámci jednej strany).
  • Zjednodušte správu komentárov – môžete odpovedať priamo na požadovaný komentár, zbytočné komentáre odstraňovať a filtrovať komentáre podľa kritérií, ktoré sami zadáte, napríklad podľa autora či strany.
  • Vyjasnite si okamžite prípadné nezrovnalosti týkajúce sa odozvy s príslušným recenzentom prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru si v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Lync.)
  Vylepšené komentáre na poskytovanie odozvy a adekvátny ďalší postup
 • Ďalšie informácie

  Informácie o novinkách vo Visiu nájdete v stručnom úvodnom videu.

  „Zákazníci môžu prostredníctvom Visia 2013 komentovať tvary diagramov a poskytovať komplexnú odozvu, čím nám umožnia zlepšiť poradenstvo. Ak lepšie porozumieme tomu, čo od nás zákazníci očakávajú, máme šancu zlepšiť poskytované služby.“
  —Maria Sourlová
  projektová manažérka, Malik Management Zentrum AGT
  „Pomocou možností spoluautorstva vo Visiu Professional 2013 môžeme vyvíjať a nasadzovať diagramy procesov zodpovedajúce potrebám našich zákazníkov dvakrát rýchlejšie ako pomocou iných nástrojov, ktoré trh ponúka.“
  —John Santhosh
  zakladateľ a generálny riaditeľ, GIEOM
Informácie pre: Vývojárov