Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:
Visio Pro for Office 365
Office 365

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
 • {VP365Buy|price} používateľ/mesiac
  v rámci ročného predplatného
 • Kúpiť
 • {VP365MMBuy|price} používateľ/mesiac
 • Kúpiť
 • Cena nezahŕňa DPH.

 • Microsoft Visio Pro for Office 365 je k dispozícii ako predplatné v rámci služieb Microsoft Office 365 a zahŕňa rovnaké funkcie, vzorkovnice a tvary ako Visio Professional 2013. Všetkým používateľom navyše umožňuje nainštalovať Visio až v piatich počítačoch so systémom Windows 7 alebo Windows 8. Prináša tiež funkciu Visio na požiadanie, ktorá zákazníkom umožňuje dočasne nainštalovať Visio v ľubovoľnom počítači so systémom Windows 7 alebo Windows 8 a počas trvania predplatného automaticky inštaluje najnovšie aktualizácie (funkcií aj zabezpečenia).

  Jednoduchšia práca s diagramami

  Využite viac ako 60 vstavaných šablón, z ktorých mnohé majú aktualizované tvary. Visio Pro for Office 365 zahŕňa rovnaké vzorkovnice ako Visio Professional, medzi ktorými sú:

  • podnikové diagramy, ako je ITIL (Information Technology Infrastructure Library), kontingenčný diagram, Six Sigma či mapa prúdu hodnôt,
  • inžinierske diagramy, ako sú elektrické schémy, obvody a systémy,
  • vývojové diagramy, ako je IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) a pracovné postupy Microsoft SharePointu,
  • diagramy procesov, ako sú BPMN 1.2 (Business Process Model and Notation) a BPMN 2.0,
  • mapy a pôdorysy, ako je plán kúrenia, ventilácie a klimatizácie, plán inštalácií a potrubí a plán priestoru,
  • sieťové diagramy, ako je Active Directory, podrobný sieťový diagram a diagram regálu,
  • softvérové a databázové diagramy, ako je databázový zápis, mapa webovej lokality a UML (Unified Modeling Language).
  Jednoduchšia práca s diagramami
  Výhody služieb Office 365 so známou aplikáciou Visio a jej rozhraním
  Výhody služieb Office 365 so známou aplikáciou Visio a jej rozhraním
  • Umožnite používateľom rýchlo sa pustiť do práce vďaka technológii vysielania aplikácie ako prúdu údajov.
  • Zjednodušte nasadzovanie vďaka automatickej inštalácii najnovších opráv a aktualizácií (s možnosťou odložiť inštalácie a v prípade potreby otestovať kompatibilitu pomocou centralizovanej politiky).
  • Vďaka možnosti inštalovať Visio do viacerých počítačov, a dokonca ho na cestách dočasne nainštalovať do kiosku, umožníte používateľom pracovať v ľubovoľnom počítači.
  • Využívajte výhody integrácie s ďalšími službami Office 365, ako je integrácia informácií o prítomnosti a výmeny okamžitých správ cez Microsoft Lync a Lync Online alebo možnosť ukladať a zdieľať diagramy v SharePointe Online.
  Jednoduché vytváranie a prispôsobovanie diagramov
  • Vytvárajte a prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou širokej škály rozšírených a vylepšených efektov a motívov, ktoré jedným či dvoma kliknutiami dodajú vášmu návrhu úplne odlišnú podobu.
  • Jednoducho nájdite potrebnú vzorkovnicu priamo na domovskej obrazovke pomocou vstavaného vyhľadávania.
  • Vytvárajte, revidujte a upravujte diagramy v tabletoch s Windowsom 8 pomocou ovládania dotykom s vylepšenou podporou bežných činností (ako sú pridávanie či odstraňovanie tvarov) a gest (napríklad priblíženie stiahnutím prstov).
  • Získajte lepšiu predstavu o tom, ako bude vytlačený diagram vyzerať, prostredníctvom novej ukážky pred tlačou.
  Jednoduché vytváranie a prispôsobovanie diagramov
  Rýchle vykonávanie bežných úloh
  • Zabezpečte si rýchly priamy prístup k často používaným nástrojom prostredníctvom významne vylepšeného plávajúceho panela s nástrojmi.
  • Ľahko nahrádzajte tvary alebo ich kombinácie v diagramoch a zároveň zachovávajte príslušné prepojenia, metaúdaje aj rozloženie.
  • Upravujte vzhľad svojich diagramov jednoducho vďaka vylepšeným vodiacim čiaram zarovnávania, rozstupov a zmeny veľkosti, ako aj novým spôsobom, ako prispôsobovať tvary (napríklad pomocou manipulátora).
  • Duplikujte strany diagramu alebo zmeňte ich poradie bez toho, aby ste ovplyvnili príslušné rozloženie a metaúdaje.
  Ľahké prispôsobenie organizačných schém pomocou vylepšených šablón a sprievodcu
  Ľahké prispôsobenie organizačných schém pomocou vylepšených šablón a sprievodcu
  • Vytvárajte organizačnú schému a importujte údaje z Microsoft Excelu, zo služby Microsoft Exchange alebo zo služieb Microsoft Office 365 pomocou jednoduchého sprievodcu.
  • Rýchlo zmeňte vzhľad svojej organizačnej schémy použitím niektorého z početných štýlov, či už profesionálneho alebo hravého, jediným kliknutím.
  • Dolaďte výzor svojej organizačnej schémy pomocou vylepšených možností rozloženia a novej karty na páse s nástrojmi, ktorá poskytuje jednoduché, no výkonné ovládacie prvky.
  • Dodajte svojim organizačným štruktúram osobný nádych hromadným importom obrázkov (z adresára Exchange alebo zo samostatných súborov). Fotografie sa automaticky orežú, aby vyhovovali danému tvaru.
  Tímová spolupráca na diagrame
  • Zjednodušte tímovú spoluprácu a znížte riziko výskytu chýb tým, že umožníte viacerým ľuďom pracovať na tom istom diagrame naraz v rámci jedného súboru. Používatelia budú môcť pridávať tvary a meniť ich usporiadanie, písať komentáre a používať efekty. Ak budete používať iba jeden pracovný súbor, vyhnete sa výmene súborov cez e-mail, zistíte, aké zmeny vykonali v pôvodnom diagrame ďalší používatelia, a budete môcť manuálne zlúčiť viacero verzií.
  • Zistite pomocou vizuálnych indikátorov, na ktorých tvaroch pracujú iní používatelia, a jednoducho synchronizujte diagramy pri ukladaní.
  Vylepšené komentáre na poskytovanie odozvy a adekvátny ďalší postup
  Vylepšené komentáre na poskytovanie odozvy a adekvátny ďalší postup
  • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint Server alebo SharePoint Online).
  • Prepájajte pridávané komentáre s určitými tvarmi, aby bolo na prvý pohľad jasné, na ktorú časť diagramu sa daný komentár vzťahuje. Takýto komentár sa bude presúvať s príslušným tvarom (nielen v rámci jednej strany).
  • Zjednodušte správu komentárov – môžete odpovedať priamo na požadovaný komentár, zbytočné komentáre odstraňovať a filtrovať komentáre podľa kritérií, ktoré sami zadáte, napríklad podľa autora či strany.
  • Získajte priamo od recenzentov informácie týkajúce sa odozvy prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Lync.)
  Prepojenie diagramov s reálnymi údajmi
  • Prepojte diagramy s údajmi z viacerých obľúbených štruktúrovaných údajových zdrojov, ako sú Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, ako aj zoznamy Microsoft SharePointu a Business Connectivity Services.
  • Pochopte význam údajov a súvislosti medzi nimi pomocou údajovej grafiky, napríklad pôsobivých ikon, symbolov, farieb či pruhových grafov.
  • Získajte neustále aktuálne zobrazenie údajov prepojením diagramu so zdrojom údajov. Formát jednotlivých tvarov sa automaticky aktualizuje na základe zmien v príslušných údajoch.
  Prepojenie diagramov s reálnymi údajmi
  Zdieľanie a komentovanie statických diagramov a diagramov prepojených s údajmi prostredníctvom webového prehliadača
  Zdieľanie a komentovanie statických diagramov a diagramov prepojených s údajmi prostredníctvom webového prehliadača
  • Ak chcete diagramy iba zdieľať s ostatnými, už ich nemusíte ukladať vo formáte PDF či XPS ani ich priliepať do prezentácie programu Microsoft PowerPoint.
  • Zdieľajte diagramy s kolegami, partnermi alebo zákazníkmi, či už pracujú v počítači s Windowsom alebo v akomkoľvek inom zariadení, dokonca aj takom, kde nie je nainštalované Visio.
  • Prostredníctvom prehliadača môžete poskytovať prístup k pôvodným diagramom so všetkými podrobnosťami, obnoviteľnými údajmi (v prípade diagramov prepojených s údajmi), možnosťou zobrazovať a pridávať komentáre, ako aj vylepšenou podporou ovládania dotykom. Vďaka tomu môžete zobrazovať diagramy a pracovať s nimi prakticky v ľubovoľnom zariadení.
  • Vytvárajte dynamické tabule (dashboard) pomocou diagramov prepojených s údajmi.
  Vylepšenie správy procesov pomocou rozšírených funkcií a podpory modelu BPMN 2.0
  • Vytvárajte diagramy na základe normy BPMN 2.0 – súčasného štandardu modelovania podnikových procesov. Súlad s danou normou zabezpečíte pomocou vstavaných overovacích pravidiel. Diagramy, ktoré využívajú normu BPMN 1.2, môžete otvárať a aktualizovať aj naďalej.
  • Rozšírte overovací mechanizmus o pravidlá podniku, aby ste autorom diagramov uľahčili kontrolu súladu diagramov s príslušnými podnikovými požiadavkami.
  Vylepšenie správy procesov pomocou rozšírených funkcií a podpory modelu BPMN 2.0
  Vytváranie vizuálnych pracovných postupov SharePointu 2010 a SharePointu 2010
  Vytváranie vizuálnych pracovných postupov SharePointu 2010 a SharePointu 2010
  • Vytvárajte a publikujte vizuálne pracovné postupy SharePoint vďaka aktualizovanej podpore programovacieho modelu Windows Workflow Foundation 4.0 (vrátane podpory etáp a slučiek, ako aj vylepšenej integrácie s Microsoft SharePointom Designer).
  • Vytvárajte pomocou Visia vizuálne pracovné postupy Microsoft Projectu na správu dopytu, ktoré spolupracujú aj s Microsoft Projectom Server 2013 a Microsoft Projectom Online.
 • Ďalšie informácie

  Informácie o novinkách vo Visiu nájdete v stručnom úvodnom videu.

  „Zákazníci môžu prostredníctvom Visia 2013 komentovať tvary diagramov a poskytovať komplexnú odozvu, čím nám umožnia zlepšiť poradenstvo. Ak lepšie porozumieme tomu, čo od nás zákazníci očakávajú, máme šancu zlepšiť poskytované služby.“
  —Maria Sourlová
  projektová manažérka, Malik Management Zentrum AGT
  „Pomocou možností spoluautorstva vo Visiu Professional 2013 môžeme vyvíjať a nasadzovať diagramy procesov zodpovedajúce potrebám našich zákazníkov dvakrát rýchlejšie ako pomocou iných nástrojov, ktoré trh ponúka.“
  —John Santhosh
  zakladateľ a generálny riaditeľ, GIEOM

  Zdroje

  Ďalšie informácie o novinkách vo Visiu získajte v rýchlom videu

  Pozrite si rýchly kurz o tom, ako začať pracovať s Visiom

  Naučte sa, ako využiť spoluautorstvo a spoluprácu v diagramoch

  Vytvorte organizačnú schému zo zdroja údajov, ako je napríklad zošit programu Excel alebo služba Active Directory

Informácie pre: Vývojárov