Ktoré vydanie programu Visio 2010 je pre vás vhodné?

Porovnajte kľúčové funkcie jednotlivých vydaní programu Microsoft Visio 2010, aby ste zistili, ktoré vydanie je pre vás a vašu činnosť vhodné.
Kľúčové šablóny a tvary na okamžité vytváranie diagramov
Kľúčové funkcie pre intuitívnu navigáciu a jednoduchú tvorbu diagramov
Dynamické diagramy založené na údajoch
Zdieľanie s ľubovoľným používateľom, dokonca aj s takým, ktorý nemá nainštalovaný program Visio
Integrácia s inými produktmi
Prispôsobenie a rozšíriteľnosť
Kľúčové funkcie pre intuitívnu navigáciu a jednoduchú tvorbu diagramov
KĽÚČ: Zahrnuté =  Novinky alebo vylepšenia v programe Visio 2010
Funkcie
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Automatické zarovnanie a nastavenie rozstupu na správne umiestnenie všetkých objektov v diagrame alebo vo vybranej oblasti jediným kliknutím
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Kontajnery na vytváranie logických a vizuálnych skupín súvisiacich tvarov
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Kopírovanie a prilepenie tvarov na požadované miesto na stránke
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Dynamická mriežka na umiestňovanie tvarov relatívne voči sebe presnejšie a s minimálnou námahou.
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Vloženie a odstránenie tvarov s automatickým zarovnaním a nastavením rozstupu
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Zobrazenie ukážky zmien formátovania na zistenie vzhľadu motívov, zarovnania a umiestnenia objektov pred ich použitím.
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Automatické nastavenie veľkosti stránky na vytváranie väčších diagramov s rozšíriteľným plátnom, ktorého veľkosť sa automaticky mení podľa vašich potrieb
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Miniatúrny panel s nástrojmi Rýchle tvary na pridávanie najbežnejších tvarov jediným kliknutím bez opustenia stránky kresby
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Vzorkovnica Rýchle tvary, ktorá obsahuje tvary z každej otvorenej oblasti vzorkovnice Rýchle tvary v praktickom zobrazení
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Okno Tvary, ktoré uľahčuje vyhľadávanie a výber požadovaných tvarov a vzorkovníc
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Galéria Motívy na rýchle vytváranie zaujímavých diagramov s vopred nainštalovanými motívmi
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Inteligentné overovanie na vyhľadávanie bežných chýb v diagramoch alebo na kontrolu súladu s pracovnými pravidlami
Zahrnuté
Podprocesy na rozdelenie zložitých procesov v diagramoch na prehľadnejšie časti na účely opakovaného používania a konzistencie
Zahrnuté
Dynamické diagramy založené na údajoch
KĽÚČ: Zahrnuté =  Novinky alebo vylepšenia v programe Visio 2010
Funkcie
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Automatické prepojenie údajov s jedným alebo viacerými zdrojmi údajov, ako je napríklad Microsoft Excel, Access, SQL a zoznam služieb SharePoint Foundation
ZahrnutéZahrnuté
Automatické obnovenie údajov s používateľom definovanými časovými intervalmi
ZahrnutéZahrnuté
Údajová grafika na zobrazenie údajov v reálnom čase priamo v diagramoch pomocou živých farieb, ikon, symbolov a údajových pruhov
ZahrnutéZahrnuté
Údajová legenda na vysvetlenie významu grafických prvkov prepojených s údajmi
ZahrnutéZahrnuté
Zdieľanie s ľubovoľným používateľom, dokonca aj s takým, ktorý nemá nainštalovaný program Visio
KĽÚČ: Zahrnuté =  Novinky alebo vylepšenia v programe Visio 2010
Funkcie
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Statické zdieľanie diagramov uložením vo formáte PDF, XPS alebo webovej stránky.
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Zdieľanie dynamických diagramov založených na údajoch v reálnom čase pomocou prehľadávača, používanie integrácie služieb Visio Services a aplikácie SharePoint 2010
ZahrnutéZahrnuté
Prispôsobenie a rozšíriteľnosť
KĽÚČ: Zahrnuté =  Novinky alebo vylepšenia v programe Visio 2010
Funkcie
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Rozhranie API pripojenia
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Používateľské rozhranie Fluent API vrátane rozhrania API panela príkazov a pásu s nástrojmi
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Prispôsobenie tvarov
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Rozhranie API štruktúrovaného diagramu
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Integrácia webových služieb XML
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Rozhranie API podpory riešenia založeného na údajoch
ZahrnutéZahrnuté
Rozhranie API podprocesu
Zahrnuté
Overenie platnosti
Zahrnuté
Integrácia s inými produktmi
KĽÚČ: Zahrnuté =  Novinky alebo vylepšenia v programe Visio 2010
Funkcie
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Možnosti programu Autodesk AutoCAD
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Integrácia balíka Microsoft Office prostredníctvom importu/exportu údajov a vloženie diagramov programu Visio do iných dokumentov
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Integrácia programu Microsoft Excel na vytváranie zostáv tvarov o vlastnostiach a údajoch uložených v tvaroch
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Integrácia programu Microsoft Outlook vrátane sprievodcu importom údajov programu Outlook na vytváranie kalendárov programu Visio
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Integrácia programu Microsoft Project s Ganttovými grafmi a časovými osami programu Visio
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Podpora programovania v programe Microsoft Visual Studio vrátane prostredia Microsoft .NET
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Publikovanie diagramov do odkladacieho priestoru procesov SharePoint
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Diagramy modelu databázy so spätnou analýzou ľubovoľného zdroja údajov kompatibilného s rozhraním ODBC
ZahrnutéZahrnuté
Vizuálne hybridné webové aplikácie a služba Visio Services na vytváranie tabúľ (dashboard) pomocou údajov v reálnom čase a iných služieb v aplikácii SharePoint Server 2010
ZahrnutéZahrnuté
Import a export pracovných postupov lokality SharePoint pomocou programu Microsoft SharePoint Designer 2010
ZahrnutéZahrnuté

1 Súbory programu balíka Microsoft Office 2010 môžete ukladať vo formáte PDF alebo XPS až po inštalácii doplnku. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia a použitie doplnku na ukladanie vo formáte PDF alebo XPS.