LEGENDA:
Zahrnuté = Funkcia je zahrnutá Vylepšené = Vylepšenia v programe Visio 2010Nové = Nové funkcie v programe Visio 2010
Jednoduchá tvorba diagramov
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Automatické zarovnanie a rozstupy
Zarovnanie a správne umiestnenie všetkých prvkov v diagrame alebo vybratej oblasti jediným kliknutím.
Nové
Pridanie tvarov pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi
Pridanie tvarov jediným kliknutím bez opustenia stránky kresby pomocou plávajúceho okna obsahujúceho väčšinu bežných tvarov.
Nové
Pridanie tvarov s automatickým zarovnaním a rozstupmi
Môžete vkladať nové tvary do spojených diagramov toku bez nutnosti presúvať či znova zarovnávať existujúce tvary. Tvary môžete odstrániť zo spojených diagramov toku bez nutnosti odstrániť alebo znovu pripájať zvyšné spojnice.
Nové
Zväčšenie veľkosti strany pre väčšie diagramy
Tvorba väčších diagramov bez starostí o veľkosť strany vďaka rozšíriteľnej kresliacej ploche, ktorá sa automaticky prispôsobuje vašim potrebám.
Nové
Usporiadanie diagramov pomocou kontajnerov
Pri veľkých diagramoch môžete dosiahnuť usporiadaný vzhľad a ich zrozumiteľnosť logickým a vizuálnym zoskupením príbuzných tvarov do kontajnerov.
Nové
Usporiadanie tvarov
Tvary možno umiestňovať paralelne vzhľadom na iné tvary, presne a s minimálnym úsilím pri ich presune myšou z okna Tvary na stranu.
Zahrnuté Zahrnuté Vylepšené
Kopírovanie a prilepenie
Možnosť prilepenia skopírovaných tvarov presne na požadované miesto na strane.
Zahrnuté Zahrnuté Vylepšené
Ukážka zmien formátovania
Možnosť zobraziť, aký bude výsledok použitia možností formátovania na strane kresby, ako sú motívy, zarovnanie a umiestnenie, pred ich potvrdením.
Nové
Spustenie galérie Motívy
Pomocou novej galérie Motívy možno vytvárať diagramy so skvelým vzhľadom.
Zahrnuté Vylepšené
Prispôsobenie tvarov
Vytvorenie a spravovanie vlastných tvarov.
Zahrnuté Zahrnuté Vylepšené
Vizualizácia pracovných údajov
Možnosť vizualizovať a preskúmať pracovné údaje v hierarchickom usporiadaní so zobrazením skupín údajov a medzisúčtov v prehľadnejšom zobrazení než typické zostavy kontingenčnej tabuľky v programe Excel.
Zahrnuté Zahrnuté
Podpora pre súbory DWG
Možnosť zobraziť, skonvertovať, importovať a exportovať súbory DWG.
Zahrnuté Vylepšené
Ešte jednoduchšia navigácia používateľským rozhraním
LEGENDA:
Zahrnuté =  Funkcia je zahrnutá Vylepšené =  Vylepšenia v programe Visio 2010Nové = Nové funkcie v programe Visio 2010
Jednoduchá navigácia
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent
Možnosť oveľa rýchlejšie vyhľadať a získať prístup k potrebným funkciám a nástrojom pomocou nového používateľského rozhrania, ktoré je konzistentné s inými aplikáciami balíka Office.
Nové
Okno Tvary s vylepšeniami
Možnosť vyhľadať a vybrať požadované tvary a vzorkovnice a oveľa jednoduchší presun medzi nimi.
ZahrnutéZahrnutéVylepšené
Oblasť pre často používané tvary
Vedľa hornej časti každej vzorkovnice existuje nová oblasť Rýchle tvary obsahujúca najčastejšie používané tvary vo vzorkovnici.
Nové
Vzorkovnice pre oblasť Rýchle tvary
Táto vzorkovnica zhromažďuje tvary z oblasti Rýchle tvary každej otvorenej vzorkovnice v jednom praktickom zobrazení, takže na vyhľadanie potrebných tvarov nie je potrebné prepínať medzi vzorkovnicami.
Nové
Živší stavový riadok
Rýchle prispôsobenie úrovne priblíženia, prepnutie do zobrazenia celej obrazovky alebo prepnutie medzi kresbami.
Nové
Využite výhody inteligentných a pokročilých nástrojov na riadenie procesov
LEGENDA:
Zahrnuté =  Funkcia je zahrnutá Vylepšené =  Vylepšenia v programe Visio 2010Nové = Nové funkcie v programe Visio 2010
Inteligentné a pokročilé kľúčové nástroje na riadenie procesov
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Šablóna Pracovný postup služby SharePoint
Možnosť vytvoriť a monitorovať pracovné postupy služby SharePoint pomocou inteligentnej rozšírenej šablóny, ktorá obsahuje pravidlá a logiku pracovného postupu služby SharePoint.
Nové
Import a export pracovného postupu služby SharePoint
Pracovný postup môžete exportovať do programu SharePoint Designer za účelom pridania detailov konfigurácie pre vykonávanie. Pracovný postup možno importovať do programu Visio za účelom jeho zobrazenia a vizuálnych úprav.
Nové
Šablóna Zápis modelovania obchodných procesov (BPMN)
Inteligentná rozšírená šablóna, ktorá obsahuje tvary a pravidlá BPMN.
Nové
Šablóna Vývojový diagram krížového procesu
Pomocou tejto nanovo navrhnutej šablóny možno optimalizovať tvorbu a úpravy diagramov.
ZahrnutéZahrnutéVylepšené
Šablóna tvarov a pravidiel Six Sigma
Šablóna obsahujúca tvary a pravidlá Six Sigma.
Nové
Overenie diagramov
Pomocou funkcie Overenie diagramu na kontrolu výskytu bežných chýb a dodržania obchodných pravidiel v diagramoch možno zabezpečiť presnosť a konzistentnosť diagramov v rámci organizácie.
Nové
Rozloženie zložitých procesov na podprocesy
Rozdeľte zložité procesy v diagramoch pomocou podprocesov na ľahšie spravovateľné časti. Podproces je opakovane použiteľný minidiagram, ktorý je umiestnený na vlastnej strane, pričom je prepojený s tvarom podprocesu vo väčšom diagrame.
Nové
Šablóna Mapovanie toku hodnôt
Vytvorte diagramy na základe metodológie štíhlej výroby a vizualizujte výrobné procesy za účelom zvyšovania efektivity.
ZahrnutéZahrnuté
EPC a iné šablóny, tvary a nástroje
Použite analytické nástroje stromu chýb, šablóny podnikového Centra spracovania (EPC), šablóny vývojového diagramu krížového procesu a iné nástroje.
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
Vytvorenie návrhu (3-D) tvarov pracovného postupu
Vylepšené 3-D tvary použite na vytvorenie návrhu dynamickejších pracovných postupov.
ZahrnutéZahrnutéZahrnuté
LEGENDA:
Zahrnuté =  Funkcia je zahrnutá Vylepšené =  Vylepšenia v programe Visio 2010Nové = Nové funkcie v programe Visio 2010
Prepájanie a zobrazenie údajov v reálnom čase
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Automatické prepájanie a aktualizácia údajov
Diagram možno ľahko prepojiť s jedným alebo viacerými zdrojmi údajov, ako je napríklad zoznam programu Excel alebo technológie SharePoint Foundation. Obnovte dáta manuálne alebo naplánujte automatickú obnovu v programe Visio na základe definovaných intervalov.
ZahrnutéZahrnuté
Údaje v reálnom čase v grafických prvkoch
V diagramoch potom budete môcť na základe definovaných podmienok pre vybraté údajové polia zobraziť údaje v reálnom čase použitím živých farieb, ikon, symbolov a údajových pruhov.
ZahrnutéVylepšené
Význam údajov v grafických prvkoch
V diagrame budete môcť zobraziť význam jednotlivých údajových grafických prvkov.
Nové
Zobrazenie a úprava údajov pre tvary
Zobrazenie a úprava konkrétnych údajov pre jednotlivé tvary.
ZahrnutéZahrnuté
Zobrazenie okna Externé údaje
Zobrazenie údajov prepojených s diagramami vo formáte hárka zobrazením okna Externé údaje.
ZahrnutéZahrnuté
Zdieľanie
Zdieľajte interaktívne obnoviteľné diagramy prepojené s údajmi s ostatnými prostredníctvom ich prehľadávačov. Stačí len niekoľko kliknutí.
LEGENDA:
Zahrnuté =  Funkcia je zahrnutá Vylepšené =  Vylepšenia v programe Visio 2010Nové = Nové funkcie v programe Visio 2010
Integrácia služby SharePoint
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Zdieľanie dynamických a na údajoch založených diagramov v prehľadávači
Možnosť niekoľkými kliknutiami publikovať ľubovoľný typ diagramu (statický alebo s prepojenými údajmi) na serveri SharePoint Server 2010 použitím služby Visio Services. Diagramy sa vykreslia vo formáte doplnku Microsoft Silverlight (presnejšie zobrazenie) alebo PNG.
Nové
Obnovenie údajov v prehľadávači
Obnovenie údajov v reálnom čase prepojených s diagramami môžete vykonať manuálne alebo nakonfigurovať nastavenia na automatické obnovenie v definovaných intervaloch.
Nové
Interaktívne zdieľanie v prehľadáči
Možnosť posúvať a približovať v rámci diagramov, používať hypertextové prepojenia v tvaroch, presúvať sa medzi stránkami a vnoriť sa na úroveň údajov jednotlivých tvarov.
Nové
Vytváranie vizuálnych hybridných webových aplikácií
Vytvárajte vizuálne pôsobivé tabule v reálnom čase obsahujúce interaktívne diagramy programu Visio s prepojenými údajmi a ďalšie aplikačné služby. Využite funkcie na pripojenie webových častí bez požadovaného kódu (základné hybridné webové aplikácie) alebo integráciu rozhrania API služieb Visio Services a servera SharePoint Server (rozšírené hybridné webové aplikácie).
Nové
Publikovanie v odkladacom priestore procesov SharePoint
Diagramy a podprocesy obchodných procesov môžete ukladať, zdieľať a opätovne používať prostredníctvom integrácie programu Visio 2010 s odkladacím priestorom procesov služby SharePoint 2010.
Nové