Verzie Visia – všetky funkcie

Vytvárajte profesionálne a pútavé diagramy jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

 • ZAHRNUTÉ
 • = ZAHRNUTÉ
 • VYLEPŠENÉ
 • = VYLEPŠENÉ
 • NOVÉ
 • = NOVÉ
 • 2007 2010 2013
  Nové a vylepšené vzorkovnice a tvary ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ VYLEPŠENÉ
  Kontextové ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ VYLEPŠENÉ
  Vylepšené vyhľadávanie na ľahšie hľadanie šablón a tvarov ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Ľahko použiteľné motívy na rýchle vytváranie moderných diagramov ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Možnosť importovania DWG súborov do Visia ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Vylepšenia riešenia organizačnej schémy – nové štýly a možnosť importovania obrázkov ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Automatické zarovnanie a rozstupy ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Možnosť vloženia a odstránenia tvarov s opravou pripojenia ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Automatická veľkosť kresliaceho plátna ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Oblasť s tvarmi na rýchle priradenie na rýchly prístup k najčastejšie používaným tvarom ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent – pás s nástrojmi ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Vylepšenia kontajnerov a nové štýly kontajnerov ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Nové možnosti práce na uľahčenie hľadania tvarov NOVÉ
  Možnosť zmeny tvaru pri zachovaní rozloženia diagramu a metaúdajov tvaru NOVÉ
  Predbežná ukážka zmien nových vopred nakonfigurovaných štýlov motívov cez variácie NOVÉ
  Možnosti efektov tvaru – tieň, skosenie, žiara a ďalšie NOVÉ
  Prehľadná ukážka pred tlačou zobrazujúca zlomy strán diagramu s možnosťou posúvania a priblíženia NOVÉ
  • ZAHRNUTÉ
  • = ZAHRNUTÉ
  • VYLEPŠENÉ
  • = VYLEPŠENÉ
  • NOVÉ
  • = NOVÉ
  Spolupráca na jednom diagrame s kolegami 2007 2010 2013
  Zadávanie komentárov ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Jednoduché zdieľanie diagramu cez webový prehliadač uložením do SharePointu1 ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Zadávanie komentárov cez Visio Services1 NOVÉ
  Spolutvorba – práca viacerých ľudí na jednom diagrame naraz2 NOVÉ
  Používanie zisťovania stavu a viditeľnosti na odosielanie okamžitých správ alebo volanie iným ľuďom3 NOVÉ
  1 – Vyžaduje Office 365 alebo SharePoint Server (licencie sa poskytujú samostatne)
  2 – Vyžaduje Microsoft OneDrive, Office 365 alebo SharePoint Server (licencie sa poskytujú samostatne)
  3 – Vyžaduje Microsoft Lync 2013 alebo iného kompatibilného klienta na odosielanie okamžitých správ
  • ZAHRNUTÉ
  • = ZAHRNUTÉ
  • VYLEPŠENÉ
  • = VYLEPŠENÉ
  • NOVÉ
  • = NOVÉ
  Prepojenie diagramov s údajmi pomocou Sprievodcu bez potreby písania kódu 2007 2010 2013
  Prepojenie tvarov diagramu s údajmi ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Možnosť automatického obnovovania údajov podľa definovaného plánu alebo manuálne ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Automatické vytvorenie legendy údajov, ktorá poskytuje kľúč pre použitú údajovú grafiku ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Tabule bez kódu ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Rozšírená množina zdrojov údajov, ktorá zahŕňa Excel, Excel Services, zoznamy SharePointu, SharePoint Business Connectivity Services a SQL Server ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Možnosť použitia širokej množiny údajovej grafiky a farieb na vizualizáciu údajov ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Možnosť uloženia do SharePointu a zobrazenia diagramov v službách Visio Services s obnovovaním údajov ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  • ZAHRNUTÉ
  • = ZAHRNUTÉ
  • VYLEPŠENÉ
  • = VYLEPŠENÉ
  • NOVÉ
  • = NOVÉ
  Modelovanie podnikových pravidiel so štandardným zápisom procesov 2007 2010 2013
  Možnosť overenia diagramov pomocou vstavaných a rozšíriteľných podnikových pravidiel ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Podpora diagramov Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 a 2.0 (diagramy BPMN 2.0 sú podporované len vo Visiu 2013) ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Podprocesy na rozdeľovanie zložitých procesov na prehľadnejšie časti ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  • ZAHRNUTÉ
  • = ZAHRNUTÉ
  • VYLEPŠENÉ
  • = VYLEPŠENÉ
  • NOVÉ
  • = NOVÉ
  Využitie vylepšení, ktoré robia z Visia výkonnejší a komplexnejší nástroj na tvorbu diagramov 2007 2010 2013
  Dostupnosť v rámci trvalej licencie ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Podpora pracovných postupov SharePointu Server 20101 ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Jednoduché prispôsobenie tvarov ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Spätná kompatibilita umožňujúca otváranie súborov Visia 2000, Visia 2003, Visia 2007 a Visia 2010 ZAHRNUTÉ NOVÉ
  Integrácia s balíkom Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) a službou Microsoft Systems Center ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ ZAHRNUTÉ
  Podpora ovládania dotykom v počítačoch s Windowsom 7 alebo Windowsom 8 ZAHRNUTÉ VYLEPŠENÉ
  Nový formát súborov založený na jazyku XML NOVÉ
  Podpora ovládania dotykom v prakticky ľubovoľnom zariadení cez Visio Services1 NOVÉ
  Dostupnosť cez Office 365 vo forme predplatného NOVÉ
  Roamingová aplikácia – možnosť dočasnej inštalácie Visia do počítača s Windowsom 7 alebo Windowsom 82 NOVÉ
  Podpora správy dopytu v Projecte Server a Projecte Online3 NOVÉ
  Podpora pracovných postupov SharePointu Server 20131 NOVÉ
  1 – Vyžaduje Office 365 alebo SharePoint Server (licencie sa poskytujú samostatne) a SharePoint Designer 2013
  2 – Vyžaduje Visio Pro for Office 365
  3 – Vyžaduje Project Server 2013 alebo Project Online a SharePoint Designer 2013
  • ZAHRNUTÉ
  • = ZAHRNUTÉ
  • VYLEPŠENÉ
  • = VYLEPŠENÉ
  • NOVÉ
  • = NOVÉ
 • Vyskúšať alebo kúpiť

  Zdroje

Informácie pre: Vývojárov