Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Prechod na program Visio 2010

Prehľad kurzu Prechod na program Visio 2010 Ak prechádzate na program Visio 2010 z predchádzajúcej verzie, tento kurz je určený pre vás. Zistite, kde nájdete príkazy na páse s nástrojmi a v zobrazení Backstage. Zistite, ako vykonávať známe úlohy v programe Visio 2010, ako sú napríklad pridávanie tvarov do diagramu, zmena vzhľadu kresby a vytváranie prepojení externých údajov a tvarov.


Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • jednu lekciu samoštúdia a jedno cvičenie na získanie praktických skúseností,
  • jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností, na absolvovanie ktorého sa vyžaduje program Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 alebo Visio Premium 2010,
  • krátky test na konci lekcie, ktorý nie je hodnotený,
  • stručnú referenčnú kartu, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • spravovať súbory a šablóny diagramov v zobrazení Backstage,
  • vyhľadať na páse s nástrojmi príkazy potrebné na vykonávanie bežných úloh v programe Visio,
  • zobraziť zobrazenia a pracovné tably potrebné na vytvorenie kresby,
  • používať okno Tvary na správu vzorkovníc a pridávanie tvarov do kresieb,
  • použiť formátovanie na kresbu,
  • použiť údaje na tvary.
Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE