Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Kalendár v zobrazení týždňa


Prvý krok. Skôr, než zobrazíte obsah kalendára, je potrebné vedieť, ako ho vyhľadať. Na zobrazenie kalendára existujú tieto dva rýchle spôsoby:

  • Kliknite na navigačnej table na položku Kalendár.
  • Kliknite na dátum v tabuľke dátumov (nachádza sa vo vrchnej časti položky Panel úloh).

Tabuľka dátumov so zvýrazneným celým mesiacom

Po zobrazení kalendára je možné použiť tlačidlá vo vrchnej časti okna na navigáciu a zobrazenie alebo skrytie podrobností:

Bublina 1 Kliknutím na položky Deň, Týždeň a Mesiac prepnite rýchlo zobrazenia.
Bublina 2 Tlačidlá Dopredu a Späť umožňujú rýchle prechádzanie kalendára.
Bublina 3 V závislosti od zobrazenia ďalšie tlačidlá zobrazia alebo skryjú dni alebo podrobnosti.