Vytvorenie prvej prezentácie

Zbalenie prezentácie na disk CD alebo do priečinka


Funkcia Balík pre disk CD programu PowerPoint zbalí súbor prezentácie a všetky ostatné súbory, ktoré potrebujete na svoju prezentáciu, a skopíruje ich do jedného priečinka alebo priamo na disk CD. Ak skopírujete súbory do priečinka, môžete daný priečinok napáliť na disk CD neskôr. Súbory môžete skopírovať aj na sieťový server, ku ktorému máte prístup z počítača, na ktorom budete prezentovať.

Zbalenie prezentácie a súvisiacich súborov:

Bublina 1 Kliknite na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla.
Bublina 2 Ukážte na položku Publikovať a kliknite na položku Balík pre disk CD.
Bublina 3 V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do balíka, a skopírujte súbory do priečinka alebo na disk CD.

Dôležité upozornenie.     Pred zbalením prezentácie do priečinka alebo na disk CD ju vždy uložte.

Ak chcete získať ďalšie informácie o procese balenia, prečítajte si poznámky uvedené na tomto mieste a v častiach Pozrite tiež a Zbalenie na disk CD alebo do priečinka v časti Rýchla referencia na konci kurzu.


Požiadavky na zbalenie na disk CD.     Ak chcete prezentáciu zbaliť a potom skopírovať na disk CD z programu PowerPoint, musíte používať systém Microsoft Windows XP alebo novší a musíte mať napaľovačku diskov CD. Ak používate systém Microsoft Windows 2000, môžete túto funkciu použiť na zbalenie súborov prezentácie do priečinka, ten však potom musíte na disk CD napáliť pomocou programu od iného výrobcu.