Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Kalendár pred a po použití kategórií


Chcete, aby vám niekoho narodeniny udreli do očí a aby sa osobné plánované činnosti odlišovali od pracovných? Program Outlook to umožňuje. Predstavujeme vám farebné kategórie! Farebné kategórie umožňujú pomenovať farby (a ak chcete, tak aj zmeniť ich názvy). Farby použite, ak chcete, aby sa určite položky na pohľad odlišovali.

Postup na farebné označenie položiek kalendára nájdete v cvičení na konci tejto lekcie. Ak chcete získať informácie o farebnom označovaní e-mailov pomocou rovnakého systému, prejdite na tému Opustenie priečinka doručenej pošty pomocou programu Outlook 2007.

Poznámka.     Ak ste v programe Outlook 2003 používali na farebné označenie položiek kalendára menovky, ste možno zvedaví, či je v novom systéme potrebné upraviť každú položku kalendára zvlášť. Odpoveď našťastie znie: Nie. Ak prejdete na program Outlook 2007, menovky kalendára sa automaticky inovujú na farebné kategórie. Viac informácií nájdete v časti Rýchla referencia na konci kurzu.