Vytvorenie prvej prezentácie

Okno programu PowerPoint


Toto je ukážka pracovného priestoru programu PowerPoint. Oboznámte sa s týmto prostredím, aby ste v ňom mohli bez problémov pracovať.

Potom si pozrite, ako sa pridávajú nové snímky, vyberá rozloženie pre snímku a pridáva text. Môžete použiť aj snímky z inej prezentácie.

A nakoniec si pozrite, ako pri vytváraní prezentácie pripraviť poznámky, ktoré budú slúžiť ako doplnok k prezentácii.