Strana 1 z 27PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Vytvorenie prvej prezentácie

Snímky prezentácie
Naučte sa všetko, čo potrebujete na vytvorenie a predvedenie prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint 2007.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Tri lekcie určené na samoštúdium a tri praktické cvičenia. Na cvičenie je potrebný program Office PowerPoint 2007.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Vytvárať snímky a pridávať text.
  • Vkladať obrázky a iný obsah.
  • Používať motív pre celkový vzhľad prezentácie.
  • Tlačiť podklady a poznámky.
  • Pripraviť na prezentovanie.

Dostali ste úlohu vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint a neviete, ako začať?

V tomto kurze sa naučíte základy vytvárania snímok, vkladania obsahu na snímky a úprav snímok tak, aby mali atraktívny vzhľad. Potom si pripravíte poznámky lektora a podklady a pripravíte sa na prezentáciu.

Prečítajte si všetky informácie o kurze na tejto strane. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej a môžete začať.

Strana 1 z 27PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE