Vytvorenie prvej prezentácie

Poznámky na table s poznámkami a na strane s poznámkami


Ak chcete podrobnejšie rozpracovať určité body na snímke, použite poznámky lektora. Dobre spracované poznámky pomáhajú udržať záujem poslucháčov a zabraňujú preplneniu snímky nadmerným množstvom textu.

Bublina 1 Pri vytváraní obsahu snímok píšete poznámky na table s poznámkami pod snímkou. Ako prezentujúci si potom poznámky vytlačíte a použijete ich počas prezentácie.
Bublina 2 Tablu s poznámkami môžete presunutím deliacej priečky zväčšiť, aby sa vám pohodlnejšie pracovalo.
Bublina 3 Poznámky sa ukladajú na strane s poznámkami, ktorá obsahuje kópiu snímky s poznámkami. Toto je obsah, ktorý si vytlačíte a použijete počas prezentácie.

V praktickom cvičení sa naučíte zobraziť a upraviť stranu s poznámkami.

Priestorové obmedzenie     Ak vaše poznámky prekročia vymedzený priestor na strane s poznámkami, pri tlači budú skrátené. Tipy na to, ako tomu zabrániť, nájdete v lekcii Kontrola, tlač a príprava prezentácie.