Strana 1 z 21PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Vytvorenie dostupného dokumentu balíka Office

Dostupný dokument je použiteľný pre všetkých
Zistite, čo znamená zjednodušenie ovládania a ako postihnutí vnímajú vaše dokumenty. Dozviete sa o rôznych potrebách zjednodušenia ovládania rôznych ľudí a o tom, čo by ste mali urobiť, aby ste pre nich svoje dokumenty sprístupnili.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

 • tri lekcie určené na samoštúdium a tri praktické cvičenia, v ktorých si môžete prakticky vyskúšať používanie jednotlivých efektov,
 • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
 • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

 • Porozumieť rôznym druhom telesných postihnutí.
 • Uvedomiť si, ako môžu byť dokumenty neprístupné pre niektorých ľudí s postihnutím.
 • Vytvárať dokumenty, ktoré sú dostupnejšie, prostredníctvom:
  • používania správnej veľkosti písma,
  • pridávania textu, ktorý popisuje grafiku,
  • zmeny farieb obrazovky,
  • zmysluplného umiestňovania hypertextových odkazov,
  • znalostí o animovanom texte.

Predstavte si, že ste dizajnér nákupného strediska. Neviete presne, kto všetko bude vaše stredisko využívať, takže ho musíte navrhnúť tak, aby bolo dostupné pre všetkých. Použijete napríklad dvere s automatickým otváraním pre ľudí na invalidnom vozíku.

Pri tvorbe dokumentov pre veľké publikum je pravdepodobné, že sa medzi nimi budú nachádzať aj ľudia s postihnutím. Tento kurz vás naučí niekoľko spôsobov sprístupnenia dokumentov.

Viac informácií o tomto kurze nájdete na tejto strane. Po prečítaní kliknite na tlačidlo Ďalej a pokračujte k prvej lekcii.


Dostupné dokumenty pomôžu aj ostatným, nielen ľuďom s postihnutím. V analógii nákupného centra sú dvere s automatickým otváraním potrebné pre ľudí na invalidnom vozíku, ale určite ich ocenia aj matky s kočíkmi a ľudia, ktorí prenášajú veľké balíky. Podobne je to aj u dostupných dokumentov, ktoré budú použiteľnejšie pre celé publikum a nielen pre postihnutých.

Strana 1 z 21PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE