Strana 1 z 24PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Vyššia rýchlosť s programom Excel 2007

Obrázok pre prehľad kurzov
Prečítajte si praktický úvod o novom vzhľade programu Microsoft Office Excel 2007 a keď získate potrebnú prax, zistíte, ako treba vykonávať operácie v programe Excel, ktoré už poznáte.Nemáte balík Office 2007? Môžete prevziať 60-dňovú skúšobnú verziu.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Tri lekcie vo forme samoštúdia a dve praktické cvičenia. Cvičenia vyžadujú program Excel 2007.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Získajte kontrolu nad novým vzhľadom programu Excel.
  • Na páse s nástrojmi vyhľadajte najčastejšie používané príkazy: Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vložiť riadky hárka, Vložiť stĺpce hárka a Súčet.
  • Uložte zošity v novom formáte súborov programu Excel.

Tu je nová verzia programu Excel. Keď otvoríte program Excel, zobrazia sa známe pracovné hárky, na ktoré ste zvyknutí. A vo vrchnej časti okna sa zobrazia aj nové položky.

Starý vzhľad ponúk a tlačidiel programu Excel je nahradený týmto novým pásom s nástrojmi, na ktorom sú karty na prístup k príkazom. Pás s nástrojmi bol vyvinutý na jednoduchšie používanie programu Excel a rýchle vyhľadanie a prácu s príkazmi, ktoré potrebujete.

Ako sa používa pás s nástrojmi? V tomto kurze to zistíte. Uvidíte, čo sa zmenilo a prečo vám zmeny umožňujú vytvárať dokonalejšie pracovné hárky programu Excel rýchlejšie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 24PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE