Výpočet dátumov pomocou vzorcov

Použitie funkcie NETWORKDAYS

Bublina 1 Vzorec na pracovnom hárku
Bublina 2 Výsledok vzorca
Bublina 3 Vzorec na vzorcovom paneli

Zistenie počtu pracovných dní (od pondelka do piatka) medzi dvoma dátumami nie je možné vypočítať jednoduchým odčítaním jedného dátumu od druhého. Vyžaduje si to použitie vstavaného vzorca, ktorý sa nazýva funkcia NETWORKDAYS. Táto funkcia vypočíta celkový počet pracovných dní medzi dvoma dátumami.

Je stále 9. júna 2004 a vaša dovolenka začína 21. augusta 2004. Teraz však chcete zistiť, koľko pracovných dní zostáva do začiatku dovolenky. Napíšte vzorec do prázdnej bunky:

=NETWORKDAYS(A2;A3)

Do začiatku dovolenky zostáva 53 pracovných dní. Hodnoty v bunkách A2 a A3 sú argumenty. To sú informácie, ktoré funkcii NETWORKDAYS hovoria, čo má vypočítať. Zátvorky oddeľujú funkciu od argumentov. Vo vnútri zátvoriek je bodkočiarka, ktorá oddeľuje jeden argument od druhého.