Spravovanie poštovej schránky I: Zistenie a zmenšenie jej veľkosti

Ak chcete vidieť animovanú ukážku zoraďovania správ podľa veľkosti s použitím tabuľkového zobrazenia, kliknite na tlačidlo Prehrať.

Ak vaším zámerom je zmenšiť celkovú veľkosť poštovej schránky alebo špecifického priečinka v poštovej schránke, jednou z možností je prečítať si správy, odpovedať na ne a potom ich uložiť alebo odstrániť na základe ich veľkosti. Ak chcete dosiahnuť tento cieľ, môžete použiť program Outlook na monitorovanie veľkosti jednotlivých správ. Svoje správy napríklad môžete zoradiť tak, aby sa zobrazovali v poradí od najväčšej po najmenšiu. Ak chcete poznať presnú veľkosť každej z veľkých správ vo svojej poštovej schránke, môžete ich zobraziť tak, že správy zobrazíte v tabuľkovom zobrazení.

Ak chcete vidieť animovanú ukážku zoraďovania správ podľa veľkosti a zobrazenia ich veľkostí s použitím tabuľkového zobrazenia, kliknite na tlačidlo Prehrať.

Po vyhľadaní veľkých správ sa môžete rozhodnúť, či má význam ponechať si ich (ak vezmete do úvahy ich veľkosti). Neviete, aké možnosti máte k dispozícii okrem odstránenia? V tomto kurze vám poskytneme niekoľko ďalších námetov…a v ďalšom kurze tejto série sa budeme podrobnejšie zaoberať ďalšími možnosťami.