Vytvorenie prvej prezentácie

Príklady rozložení


Rozloženie snímky usporadúva obsah snímky. Môžete napríklad vytvoriť snímku so zoznamom a obrázkom alebo s obrázkom a popisom. Rozloženia obsahujú rôzne typy zástupných symbolov a usporiadania zástupných symbolov, ktoré umožňujú zobraziť požadovaný obsah.

Obrázok znázorňuje rozloženia, ktoré sa v programe PowerPoint spustia automaticky.

Bublina 1 Rozloženie Úvodná snímka (na obrázku vidíte jeho vzhľad v galérii rozložení) sa použije v prvej snímke v prezentácii, t. j. v snímke, ktorá sa v programe po spustení nachádza.
Bublina 2 Na snímke v rozložení Úvodná snímka sa nachádzajú zástupné symboly pre nadpis a podnadpis.
Bublina 3 Rozloženie, ktoré budete používať asi najčastejšie pre ostatné snímky, sa nazýva Nadpis a obsah (na obrázku vidíte jeho vzhľad v galérii rozložení).
Bublina 4 Na snímke v tomto rozložení sa nachádza zástupný symbol pre nadpis snímky a druhý, univerzálny zástupný symbol, ktorý obsahuje text a niekoľko ikon. Tento zástupný symbol podporuje textové alebo grafické prvky, napríklad grafy, obrázky a súbory s filmami.

Niektoré ďalšie rozloženia majú dva takéto univerzálne zástupné symboly, čo umožňuje vložiť do jedného zoznam a do druhého obrázok alebo iný grafický prvok.

Prácu so snímkami si vyskúšate v praktickom cvičení.