Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Celodenná udalosť „Konferencia spoločnosti Contoso“ trvajúca tri dni a narodeniny trvajúce jeden deň


Udalosť označuje aktivitu, ktorá trvá celý deň. Udalosti v kalendári nezaberajú miesto plánovaného času. Zobrazujú sa ako nápisy vo vrchnej časti určeného dátumu. Napríklad na obrázku Konferencia spoločnosti Contoso je udalosť, ktorá trvá tri dni a Narodeniny je udalosť, ktorá trvá jeden deň.

Použite udalosť, ak chcete zadať činnosť pre určitý deň bez toho, aby ste v kalendári zaplnili celé miesto príslušného dňa. Udalosti sa používajú pre nasledovné činnosti:

  • konferencie, obchodné cesty a dovolenky, ktoré trvajú jeden deň alebo dlhšie,
  • narodeniny a výročia,
  • dovolenky.

Poznámka.     Udalosti, ako sú napríklad narodeniny, sa opakujú každý rok. Spôsob, ako nastaviť opakované udalosti, je uvedený v ďalšej časti.