Vytvorenie prvej prezentácie

Vloženie snímok z iného súboru


Povedzme, že potrebujete použiť snímky z existujúcej prezentácie v novej prezentácii. Toto je postup, ako to urobiť:

Bublina 1 Na karte Domov kliknite na šípku na tlačidle Nová snímka, ako keby ste chceli vložiť novú snímku a najprv vyberali jej rozloženie.
Bublina 2 Pod galériou rozložení kliknite na položku Znova použiť snímky.
Bublina 3 Na pracovnej table Znova použiť snímky v časti Vložiť snímku z kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte prezentáciu alebo knižnicu snímok s požadovanou snímkou. Potom kliknite na šípku, aby sa dané snímky otvorili na pracovnej table.
Bublina 4 Po vyhľadaní požadovanej snímky si všimnite začiarkavacie políčko Ponechať formátovanie zdroja v dolnej časti tably. Ak chcete presne zachovať vzhľad vkladaných snímok, toto políčko musíte pred vložením snímky začiarknuť.
Bublina 5 Kliknite na každú snímku, ktorú chcete vložiť. Každá snímka sa skopíruje do otvorenej prezentácie pod aktuálne vybratú snímku alebo pod kurzor, ak ste ho umiestnili pod miniatúru snímky.

Ak políčko Ponechať formátovanie zdroja nezačiarknete, vložené snímky prevezmú vzhľad alebo motív aktuálne používaných snímok. (Motív určuje celkový návrh a farby prezentácie. Viac sa o ňom dozviete v nasledujúcej lekcii.)

Ďalšie informácie o tomto procese nájdete v časti Rýchla referencia na konci kurzu.