Vytvorenie prvej prezentácie

Vloženie bloku textu pomocou karty Vložiť


Ďalším spôsobom vkladania položiek snímky je použiť kartu Vložiť na páse s nástrojmi. Tu sú k dispozícii okrem všetkých položiek, ktoré ste mohli vložiť na table snímky, aj mnohé ďalšie: tvary, hypertexové prepojenia, bloky textu, hlavičky a päty a multimediálne klipy, napríklad zvuky.

Na obrázku vidíte skupinu položiek, ktoré sú k dispozícii na karte. Typickým objektom na vloženie je blok textu. (Blok textu nie je možné vložiť pomocou ikony v rozložení snímky.)

Bublina 1 Bloky textu sú užitočné, ak chcete na určité miesto pridať text a potrebujete preň ďalší zástupný symbol, napríklad pre popis obrázka. Najprv kliknite na tlačidlo Blok textu na karte Vložiť.
Bublina 2 Potom na snímke nakreslite pole, do ktorého budete písať.

Ktorý spôsob je najlepší?     Keďže existujú dva spôsoby vloženia určitých objektov, ktorý sa odporúča? Väčšinou ide o to, čo sa vám zdá najpohodlnejšie. Jedna vec, ktorú je potrebné vziať do úvahy, je pozícia vloženej položky na snímke.

Ak napríklad na vloženie obrázka použijete ikonu v zástupnom symbole, obrázok sa umiestni do daného zástupného symbolu. Ak obrázok vložíte pomocou karty Vložiť, program PowerPoint odhadne jeho pozíciu a umiestni ho do dostupného zástupného symbolu alebo do zástupného symbolu, ktorý vyberiete. Ak nie sú k dispozícii žiadne zástupné symboly, program PowerPoint vloží obrázok do stredu snímky, čo môže byť niekedy presne to, čo potrebujete.