Vytvorenie prvej prezentácie

Použitie ikony snímky na vloženie obrázka


Teraz sa oboznámite s dvoma spôsobmi vkladania obrázkov a iných netextových položiek do snímok.

V prvej lekcii ste videli ukážku prvého spôsobu, teda kliknutia na ikonu v zástupnom symbole. Obrázok znázorňuje vloženie obrázka ClipArt.

Bublina 1 Kliknite na ikonu ClipArt v zástupnom symbole.
Bublina 2 Otvorí sa pracovná tabla Obrázky ClipArt. Do poľa Hľadať napíšte kľúčové slovo, ktoré určuje typ požadovaných obrázkov, a kliknite na tlačidlo OK.
Bublina 3 Zobrazia sa obrázky ClipArt, ktoré zodpovedajú zadanému kľúčovému slovu. Kliknite na jeden z nich a obrázok sa vloží do snímky.

Veľkosť a pozícia obrázka sa v zástupnom symbole automaticky upravia.

Ďalšie prvky, ktoré môžete týmto spôsobom vložiť, sú tabuľky, grafy, grafika SmartArt, vlastné obrázky a súbory s videom.

Pri vkladaní obrázkov buďte opatrní     Obrázky, najmä fotografie s vysokým rozlíšením, môžu rýchlo zväčšiť veľkosť prezentácie. Venujte pozornosť možnostiam optimalizácie takýchto obrázkov a zmenšite ich na najmenšiu možnú veľkosť. Ďalšie informácie nájdete v časti Rýchla referencia na konci tohto kurzu.