Vytvorenie prvej prezentácie

Zarovnanie prvkov snímky


Po vložení všetkých požadovaných objektov na snímku ich potrebujete usporiadať, aby dobre vyzerali.

Napríklad na tomto obrázku bude blok textu s popisom vyzerať najlepšie, ak bude zarovnaný rovnomerne s obrázkom: a to buď zarovnaný vľavo alebo umiestnený v strede.

Na zarovnanie prvkov snímky sa používajú príkazy v skupine Usporiadať.

Bublina 1 Na zarovnanie popisu vľavo podľa obrázka najprv vyberte obidva zástupné symboly.
Bublina 2 Prejdite na skupinuUsporiadať na karte Formát v časti Nástroje obrázkov.
Bublina 3 Kliknite na tlačidlo Zarovnať a potom na príkaz Zarovnať doľava.

Príkazy Usporiadať sú k dispozícii aj v skupine Kreslenie na karte Domov.