Vytvorenie prvej prezentácie

Nástroje obrázkov, ktoré sú k dispozícii po výbere obrázka


Po vložení môžete obrázok upravovať, napríklad môžete meniť jeho veľkosť, orezať ho alebo zmeniť jeho jas. Na tieto úpravy sa používajú Nástroje obrázkov. K dispozícii sú po výbere obrázka.

Bublina 1 Vyberte obrázok.
Bublina 2 Nad pásom s nástrojmi sa zobrazia Nástroje obrázkov. Pomocou možností na karte Formát upravte obrázok.

K dispozícii sú nástroje pre celý rozsah objektov, ktoré môžete vložiť: od tabuliek, grafov a grafiky SmartArt až po bloky textu a tvary, zvuky a videá. Stačí vybrať vložený objekt a zobrazí sa príslušná karta na páse s nástrojmi.