Vytvorenie prvej prezentácie

Zobrazenie prezentácie


Keď vytvárate prezentáciu, kedykoľvek si ju môžete pozrieť v zobrazení prezentácie. V tomto zobrazení získate predstavu o tom, ako budú snímky vyzerať a ako sa budú správať počas prezentácie.

Bublina 1 Ak chcete otvoriť zobrazenie prezentácie, kliknite na kartu Prezentácia a potom v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na príkaz, ktorým sa spustí prezentácia od prvej snímky alebo od aktuálnej snímky.
Bublina 2 Zobrazenie prezentácie vyplní celú obrazovku.
Bublina 3 Jedna možnosť, ako prechádzať medzi jednotlivými snímkami, je použiť panel s nástrojmi prezentácie v dolnej časti obrazovky vľavo. Obsahuje navigačné šípky, ktoré sa zobrazia po umiestnení kurzora na danú oblasť. (Lepšiu ukážku tohto panela s nástrojmi uvidíte v praktickom cvičení.) Ďalšia možnosť prechodu medzi snímkami je kliknúť na tlačidlo myši.
Bublina 4 Ak chcete ukončiť prezentáciu, kedykoľvek môžete stlačiť kláves ESC. Týmto sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia, ktorým je obvykle normálne zobrazenie. V ňom môžete vykonať požadované zmeny na snímkach a potom si môžete znova pozrieť prezentáciu.

Ďalšie spôsoby otvorenia zobrazenia prezentácie:

  • Stlačenie klávesu F5 na spustenie prezentácie od prvej snímky.
  • Stlačenie klávesu SHIFT+F5 na spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.
  • Kliknutie na tlačidlo Prezentácia v pravej dolnej časti okna programu PowerPoint vedľa jazdca priblíženia.

Vzhľad tlačidla

Prezentácia sa spustí od snímky, ktorá je vybratá na karte Snímky.

  • Kliknutie na tlačidlo Prezentácia na karte Zobraziť. Prezentácia sa spustí od prvej snímky bez ohľadu na to, ktorá snímka je práve vybratá.