Vytvorenie prvej prezentácie

Prezeranie poznámok v ukážke pred tlačou


Vytlačili ste podklady pre poslucháčov. Teraz si pre seba vytlačte poznámky lektora, ktoré môžete použiť počas prezentácie.

Odporúča sa pozrieť si poznámky lektora ešte pred tlačou, aby ste zistili, či vyzerajú podľa vašich predstáv. Začnite kliknutím na príkaz Ukážka pred tlačou v ponuke tlačidla Microsoft Office.

Bublina 1 Na vytlačenie poznámok lektora je potrebné vybrať položku Poznámky v zozname Vytlačiť.
Bublina 2 Poznámky sa zobrazia v okne ukážky od prvej snímky (ak nezadáte iné poradie).

Ak sa vám nepáči formátovanie alebo zistíte, že text poznámok bol skrátený (čo sa stane, ak množstvo poznámok prekročí vymedzené miesto v zástupnom symbole pre text), poznámky musíte opraviť v zobrazení poznámok alebo v normálnom zobrazení. Vyskúšate si to v praktickom cvičení.

Keď sú poznámky skontrolované a vy ste pripravení na tlač, kliknite na tlačidlo Tlačiť.