Vytvorenie prvej prezentácie

Výber typu podkladov v ukážke pred tlačou


Najbežnejším typom výtlačku v programe PowerPoint sú tzv. podklady pre poslucháčov. Podklady môžu obsahovať jednu až deväť snímok na jednu stranu.

Na výber typu podkladov odporúčame použiť ukážku pred tlačou, ako vidíte na obrázku. Umožní vám to pozrieť si, ako budú podklady vyzerať ešte pred tlačou. (Kliknite na príkaz Ukážka pred tlačou v ponuke tlačidla Microsoft Office.)

Bublina 1 Na karte Ukážka pred tlačou kliknite na šípku v poli Vytlačiť na zobrazenie zoznamu.
Bublina 2 Vyberte jeden z typov podkladov zo zoznamu.
Bublina 3 Po kliknutí na typ podkladov sa zobrazí ukážka toho, ako budú snímky vyzerať v danom formáte po vytlačení. Môžete prejsť všetkými stranami podkladov. Typ podkladov s tromi snímkami na stranu obsahuje aj riadky pre poznámky poslucháčov.

Keď ste pripravení na tlač, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Funkciu Ukážka pred tlačou si vyskúšate v praktickom cvičení.

Poznámka:     Podklady nemusíte vyberať na karte Ukážka pred tlačou. Môžete otvoriť dialógové okno Tlač pomocou ponuky tlačidla Microsoft Office a v ňom vybrať typ podkladov.