Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Položky kalendára

Deň v kalendári so všetkými typmi položiek, ktoré sa vyskytujú raz

Keď už máte zobrazený kalendár, môžete začať plánovanie. Budete vyberať zo štyroch typov položiek. Ak budete tieto typy poznať, plánovanie vašej činnosti môže byť efektívnejšie.

Bublina 1 Plánovaná činnosť: Plánovaná činnosť je taká činnosť, na ktorej sa v naplánovaný čas podieľate iba vy.
Bublina 2 Schôdza: Schôdza sa uskutočňuje v naplánovaný čas, podobne ako plánovaná činnosť. Rozdiel je v tom, že poslaním e-mailovej správy so žiadosťou o schôdzu pozývate aj iné osoby.
Bublina 3 Udalosť: Udalosť je činnosť, ktorá trvá celý deň. Na rozdiel od plánovanej činnosti alebo schôdze udalosť neblokuje v kalendári čas. Pri udalosti je naďalej možné zobrazovať v príslušný deň iné položky.
Bublina 4 Úloha: Úloha je činnosť, na ktorej sa podieľate iba vy a ktorá nevyžaduje naplánovaný čas. V programe Outlook 2007 je v zobrazení dňa a týždňa kalendára nová oblasť, v ktorej sa zobrazujú úlohy.