Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Word na otvorenie okna programu Word a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 12 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe Word
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Teraz si to, čo ste sa naučili, vyskúšate v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Word sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program Word 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Ak ste text odstránili, môžete ho ešte vrátiť späť.

Správne

Nesprávne

Ak chcete text odstrániť, ako prvé urobíte:

Stlačím kláves DELETE.

Stlačím kláves BACKSPACE.

Vyberiem text, ktorý chcem odstrániť.

Ak chcete text premiestniť z jedného miesta na iné, text skopírujte.

Správne

Nesprávne

Ak si chcete dokument prečítať, musíte stlačiť kláves ŠÍPKA NADOL, aby ste sa presunuli zo začiatku na koniec dokumentu.

Správne

Nesprávne